Marie Norregårdh (nedan) och Lars-Olle Larsson (till höger) från Samrådsgruppen för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling lät åhörarna följa med på en resa genom historien.

– När boken ”Silent Spring” kom 1962 blev den en väckarklocka för intresset kring miljöfrågorna. Vad har hänt sedan dess? (Historien finns att läsa i Balans nr 11/2003.)

Lars-Olle Larsson berättade vidare att företag nu har fått ett mycket vidare ansvar för t.ex. arbetsmiljöfrågor.

– Man håller bland annat våra klienter ansvariga för vad som händer hos en leverantör i tredje världen.

Det händer mycket, nationellt och internationellt, på området. Och båda pekade det är viktigt att vi i FAR hänger med och bevakar sina intressen.

– Genom att ta fram en vägledning för översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning vill vi stötta FAR-ledamöterna, menade Marie Norregårdh som berättade att man i princip började med ett blankt papper.

En sammanfattning av den vägledningen återfinns också i Balans nr 11/2003.