Innehåll

Balans nr 1 2004

Samrådsgruppen för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling

Marie Norregårdh (nedan) och Lars-Olle Larsson (till höger) från Samrådsgruppen för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling lät åhörarna följa med på en resa genom historien.

– När boken ”Silent Spring” kom 1962 blev den en väckarklocka för intresset kring miljöfrågorna. Vad har hänt sedan dess? (Historien finns att läsa i Balans nr 11/2003.)

Lars-Olle Larsson berättade vidare att företag nu har fått ett mycket vidare ansvar för t.ex. arbetsmiljöfrågor.

– Man håller bland annat våra klienter ansvariga för vad som händer hos en leverantör i tredje världen.

Det händer mycket, nationellt och internationellt, på området. Och båda pekade det är viktigt att vi i FAR hänger med och bevakar sina intressen.

– Genom att ta fram en vägledning för översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning vill vi stötta FAR-ledamöterna, menade Marie Norregårdh som berättade att man i princip började med ett blankt papper.

En sammanfattning av den vägledningen återfinns också i Balans nr 11/2003.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...