Hans Andersson, ordförande i FARs utbildningskommitté, kunde bl.a. berätta att resultatet på vårens prov för revisorsexamen (i Revisorsnämndens regi) var en katastrof. Endast 28 procent blev godkända.

– Utbildningskommitténs slutsats efter detta resultat är att man måste klaga på den praktiska utbildningen. Det är viktigt att ha en bred praktisk erfarenhet.

Han passade i detta sammanhang på att göra reklam för IREVs och FARs utbildningsprogram/matris (finns på FARs hemsida http://www.far.se).

– Det är ett gediget arbete som ligger bakom detta och ett bra verktyg för vägen fram till revisorsexamen/högre revisorsexamen.

Texter: Bengt Holmquist och Åsa Ehlin