Balans nr 10 2004

Noteringar: Italiensk revision efter Parmalat – Revisionskommittéer – och en ny tillsynsmyndighet

När bokföringsfiffel och förskingring i mångmiljardklass uppdagades i den italienska livsmedelsjätten Parmalat, innebar det att den redan påbörjade revideringen av de italienska revisionslagarna hamnade i gräddfilen. Förändringarna blev dessutom stramare än vad som tidigare hade indikerats.

Moderbolagets styrelse tillskrivs numera större ansvar i alla led. Dessutom ser det ut som att revisionsplikt kan komma att införas även för mindre bolag. Något som hittills inte existerat. Med andra ord: Rakt motsatt trend jämfört med i Sverige.

Ytterligare en skillnad mellan Italien och Sverige blir att i Italien kommer revisionsfirman – inte enbart revisorn personligen – att bytas ut vart sjätte år. Allt enligt den nya lag som ännu inte trätt ikraft.

En av förändringarna efter Parmalat-affären är att finanschefer och deras verksamhet numera faller inom lagens ram för ägarkontroll. Idag ska finansdirektören tillsammans med företagets vd sätta sitt namn under allt informationsmaterial som släpps från företaget. En annan förändring innebär att styrelseordförande inte tillåts ingå i revisionskommittén. Numera är det dessutom lagstadgat att minst en ledamot av styrelsen ska representera minoritetsintressen.

– Revisionskommittéer är ett relativt nytt fenomen i Italien, säger Nicola di Benedetto, partner i Pricewaterhouse-Coopers SpA i Rom. Han tillägger att den nya kontrollmyndighet som kommer att grundas ska reglera antalet revisionskommitteuppdrag som en person kan åta sig.

Två typer av revisorer

Den italienska lagen kräver revision i börsbolag av två typer av revisorer: Revisorer enligt lag (statutory auditors) och oberoende revisorer (independent auditors). De förras uppdrag har hittills inneburit att de inte utfört revision i enlighet med internationell revisionsstandard. Detta innebär att de i praktiken har utfört en mer begränsad revision jämfört med de senare. Nytt är nu att justitiedepartementet fastställer exempelvis regler för den verksamhet som revisorer enligt lag utför. Revisorerna får t.ex. inte ha vare sig privata eller affärsmässiga förbindelser med styrelseledamöter. Att lagen efterlevs ska kontrolleras av myndigheterna. Nytt är också att de oberoende revisorerna inte kan vara konsulter och revisorer i samma bolag.

I Parmalat-skandalens kölvatten har de italienska lagstiftarna stramat upp reglerna vad gäller utländska dotterbolag. Numera krävs att bokslut i dessa följer samma revisionsregler som moderbolaget i Italien alternativt internationell revisionsstandard. Och styrelsen samt revisorerna har ansvar även för denna redovisning.

Alla de nya regler som numera omgärdar de italienska revisorernas verksamhet och hur ett bokslut ska redovisas, innebär enligt Nicola di Benedetto att ett uppdrag tar fler timmar än tidigare:

– Kostnaderna och därmed våra arvoden är på väg uppåt, förklarar han.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...