Är revisorn på väg att bli en statstjänsteman? Med den tillspetsade frågan inledde Åke Danielsson, auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och en av initiativtagarna till bildandet av Svenska revisionsakademin, sin förläsning på den första akademiska redovisnings- och revisionskonferensen i Uppsala.

– Nej, revisorn blir nog ingen statstjänsteman för det har staten inte råd med. Men jag tror att revisorn går mot att vara samhällets förlängda arm genom att politikerna inför allt fler regler, säger Åke Danielsson.

Han menar att det finns en tendens att samhället skjuter ifrån sig vissa grunduppgifter och att många politiker verkar anse att när revisorn ändå ”är där och håller på” kan man väl få ut mer av det.

– Efter det som har skett den senaste tiden vill politikerna ta krafttag och en ändring av lagen behöver inte kosta staten något eftersom notan kan placeras någon annanstans, säger Åke Danielsson.

För att förtydliga gör han en jämförelse med situationen inom polisväsendet.

– Man vet att det löser sig ändå. Privata vaktbolag tar över fler uppgifter och i den extrema förlängningen uppstår det medborgargarden, säger han.

Ett exempel inom revisionen är att revisorn ska anmärka på skattebrott i stället för att skattemyndigheten får ökade resurser för att upptäcka skattebrott.