Innehåll

Balans nr 10 2004

Noteringar: Revisorn – en blivande statstjänsteman?

Är revisorn på väg att bli en statstjänsteman? Med den tillspetsade frågan inledde Åke Danielsson, auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och en av initiativtagarna till bildandet av Svenska revisionsakademin, sin förläsning på den första akademiska redovisnings- och revisionskonferensen i Uppsala.

– Nej, revisorn blir nog ingen statstjänsteman för det har staten inte råd med. Men jag tror att revisorn går mot att vara samhällets förlängda arm genom att politikerna inför allt fler regler, säger Åke Danielsson.

Han menar att det finns en tendens att samhället skjuter ifrån sig vissa grunduppgifter och att många politiker verkar anse att när revisorn ändå ”är där och håller på” kan man väl få ut mer av det.

– Efter det som har skett den senaste tiden vill politikerna ta krafttag och en ändring av lagen behöver inte kosta staten något eftersom notan kan placeras någon annanstans, säger Åke Danielsson.

För att förtydliga gör han en jämförelse med situationen inom polisväsendet.

– Man vet att det löser sig ändå. Privata vaktbolag tar över fler uppgifter och i den extrema förlängningen uppstår det medborgargarden, säger han.

Ett exempel inom revisionen är att revisorn ska anmärka på skattebrott i stället för att skattemyndigheten får ökade resurser för att upptäcka skattebrott.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...