Balans nr 11 2004

Så fungerar kvalitetskontrollen

Revisorsnämnden

Revisorsnämnden (RN) är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RN sorterar under Justitiedepartementet. Myndigheten inrättades år 1995.

Ordförande: Tidigare ordföranden i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna Elisabeth Palm. Vice ordförande: Hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, Hovrätten för Västra Sverige.

Ledamöter: Biträdande avdelningschef Eva Ekström, Finansinspektionen, godkänd revisor Klas-Erik Hjorth, Lindebergs Grant Thornton AB, skattejurist Kerstin Nyquist, Svenskt näringsliv, utredningssekreterare Jan-Erik Moreau, LO, professor Claes Norberg, Lunds universitet, skattechef Vilhelm Andersson, Skatteverket, auktoriserad revisor Ulla Nordin Buisman, PricewaterhouseCoopers AB.

Kvalitetskontrollstyrelse

Kvalitetskontrollstyrelse med en majoritet av icke-revisorer ska utöva tillsyn över kvalitetsnämndernas arbete med kvalitetskontroll av revisionsverksamhet. Kvalitetskontrollstyrelsen består av fem ledamöter, varav två revisorer, en från vardera FAR (Magnus Torén) och SRS (Leif Edling). Styrelsens tre övriga ledamöter representerar Föreningen Svenskt Näringsliv (Torbjörn Spector), Företagarnas Riksorganisation (Anders Åberg) och Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Tore Liedholm). Kvalitetskontrollstyrelsen har till uppgift att:

 • övervaka styrningen (planering och kontroll) av kvalitetssäkringssystemet

 • övervaka konkret tillämpning av urvalskriterier såvitt gäller oberoende och objektivitet

 • godkänna offentliggörande av resultaten av kvalitetssäkringen

 • utvärdera kontrollresultatet

 • pröva vilka ärenden som ska hänskjutas till RN och

 • följa upp kvalitetskontrollanternas arbete och bedömningar.

Kvalitetsnämnder

Kvalitetsnämnder, en för FAR och en för SRS. Ordförande i FARs nämnd är Bo Ribers, KPMG Stockholm. Hos SRS är Eva Sandström, Ranby Revisorer i Göteborg, ordförande för nämnden. Kvalitetsansvarig för både SRS och FAR är den nyanställde Lennart Iredahl som började denna tjänst 1 november i år.

Kvalitetskontrollanter

Kvalitetskontrollanter som utför kvalitetskontroller hos ledamöterna utbildas av FAR (35 kontrollanter) och SRS (26 kontrollanter). Kvalitetskontrollanterna rapporterar resultaten av sin granskning till den kvalitetsnämnd som ledamoten tillhör, det vill säga respektive kvalitelsekreterare.

Kvalitetskontrollanterna utför antingen kontroll av byråns interna kontrollsystem eller om byrån är liten och ett sådant inte finns, så görs en substansgranskning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...