Balans nr 11 2004

Finforum 2004: Implementeringen av IFRS – en het fråga på Finforum

Årsskiftet närmar sig och därmed även införandet av de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS), som börjar gälla från och med den 1 januari 2005. Därför var det kanske inte förvånande att ”Heta frågor vid implementering av IFRS” var en av de mest publikdragande punkterna på årets Finforum.

Jan Buisman och Bo Lagerström från PricewaterhouseCoopers och Göran Arnell från KPMG tog upp ett antal punkter där de nya redovisningsstandarderna kommer att medföra väsentliga förändringar. De betonade att för dem som ännu inte satt sig in i de nya reglerna är det hög tid att göra det.

Varning för hemmasnickrade modeller

Exempel på områden som diskuterades var frågor som rör immateriella tillgångar, nedskrivning av goodwill och uppskjuten skatt.

Göran Arnell visade bland annat en lista med möjliga identifierbara immateriella tillgångar. Dessa var uppdelade på fyra områden; marknad, kund, teknik och kontraktsbaserade. Några exempel från listan med möjliga immateriella tillgångar är varumärken, domännamn på internet, bygglov och kundlistor. Han påpekade att Sverige inte har varit så starkt på det här området och att vi har en hel del att lära.

– Vi bör nog titta på hur amerikanerna har gjort sina värderingsmodeller. Vi ska akta oss för egna, hemmasnickrade värderingsmodeller, sa Göran Arnell.

Komplicerad värld

Synen på införandet av IFRS varierar, det framgick av publikens frågor till panelen.

– Gudskelov att man är pensionär så komplicerad som världen blir nu, sa en man med en släng av ironi i rösten. Han fortsatte med att rikta kritik mot att ned skrivningstesten av goodwill kräver att goodwill vid förvärv ska fördelas på ”cash-generating units”, som antas ha nytta av förvärvet.

– Kassaflödet är ett samspel mellan flera faktorer och är därmed på logisk grund ej uppdelningsbart. Det finns inte underlag i företagsvärderingen om det finns en sådan uppdelning. Jag för står inte hur man ska kunna härleda kassaflödet ur ”reporting units”, fortsatte han.

Jan Buisman svarade att det finns en del svårigheter men tyckte att kritiken var väl hård.

– Det finns faktiskt många som menar att det går att göra en sådan värdering. Men det blir naturligtvis inte så lätt att dra gränsen för var kassaflödet kommer ifrån, sa han.

En annan fråga från publiken handlade om ”gammal goodwill”.

– Om man gör en genomgång och upptäcker att gammal goodwill kan hän föras till exempelvis patent, kan den då hänföras till immateriella tillgångar, var det någon som undrade.

– Ja, om de platsar som immateriella tillgångar enligt IAS 38, svarade Bo Lagerström.

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...