Innehåll

Balans nr 12 2004

Noteringar: De vann pris för hållbarhet och miljö

Det blev flygbolaget SAS och Stockholms läns landsting som vann den svenska uttagningen till European Sustainability Reporting Award (ESRA). SAS vann i klassen ”Bästa hållbarhetsredovisning 2003” och Stockholms läns landsting i kategorin ”Bästa miljöredovisning 2003”. SAS har tidigare vunnit för sin miljöredovisning.

Båda de vinnande företagen har följt FARs förslag till rekommendation om ”oberoende granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning”. En rekommendation som FAR var först i världen med att utfärda.

De svenska bidragen ska tillsammans med vinnare från 14 andra europeiska länder bedömas och slutgiltigt koras vid ESRAs styrelsesammanträde 10 februari 2005. En prisceremoni hålls sedan i Bryssel 6 april då även Bästa redovisning i mindre och medelstora bolag kommer att uppmärksammas med ett hedersomnämnande.

– Först gjorde vi en miljöredovisning som vi lyckades bra med bland annat därför att vi fick allt tänkbart stöd från vår VD. Sedan har vi steg för steg bakat in hållbarhet och förra året tog vi steget fullt ut med en hållbarhetsredovisning, förklarade norrmannen Nils Eirik Nertun från SAS, som menade att ekonomi och hållbarhet är två sidor av samma mynt.

Bäst i klassen

I juryns omdöme om SAS sades bland annat att den håller ”hög nivå i alla avseenden – bäst i klassen!” Om Landstingets miljöredovisning – som är externt granskad – förklarade juryn att ”tydliga redovisningsprinciper och kriterier gör redovisningen mycket informativ, trots att man valt en annan redovisningsmodell än den vedertagna.”

– Vårt huvudmål är att motverka växthuseffekten och att begränsa utsläpp, förklarade Åke Wennmalm från Stockholm läns landsting. Hans kollega Elisabet Åman berättade att även inom deras sektor har man drivit på från toppen i miljöfrågor. Hon förklarade vidare att miljöredovisningen är ett utmärkt vapen att ha i det dagliga arbetet för att skapa en bättre miljö.

Syftet med ESRA är att visa på ”best practice” inom hållbarhets- och miljöredovisning. FAR och övriga arrangörer (Svenskt näringsliv och International Chamber of Commerce) hoppas att på detta sätt ge vägledning till bättre redovisning – bland annat att skapa större transparens.

Elisabeth Precht

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...