US Securities and Exchange Commission (SEC) har uppskjutit ikraftträdandet ett år av den del av Sarbanes-Oxley Act som gäller större företag, så kallade accelerated filers. Anledningen lär vara att många företag helt enkelt inte har hunnit bli färdiga för att rapportera i enlighet med det nya systemet. SEC ger nu dessa företag och deras revisorer ”tillfälle att fokusera på uppgiften att efterleva de nya kraven på intern kontroll ...”.

Denna grupp av större företag ska enligt sektion 404 i den nya lagen inkludera en rapport från företagsledningen om hur effektiv den interna kontrollen är – vad avser finansiell rapportering. Samt en rapport från revisorn om företagsledningens redovisning om den interna kontrollen i den förra rapporten.