Andelen kvinnor i revisionsbranschen klättrar sakta men säkert uppåt. 1992 var andelen kvinnor drygt 21 procent av auktoriserade och godkända revisorer. I dag är motsvarande siffra nästan 29 procent. Samtidigt kan man konstatera att få kvinnor i branschen anmäls till Revisorsnämnden i disciplinärenden.

Av det totala antalet anmälningar under de första nio månaderna i år rörde 7,3 procent kvinnliga revisorer och 92,7 procent manliga. Av de anmälda kvinnorna var det drygt hälften som prickades. I den betydligt större gruppen män var det mindre än hälften som prickades.