Innehåll

Balans nr 12 2004

Noteringar: Revision för lärare

I början av december samlades 80-talet gymnasielärare till ett kostnadsfritt seminarium om företagsekonomi och revision under rubriken ”Företagsutveckling och bolagsstyrning i ett framtidsperspektiv”. Seminariet hölls i Stockholm och arrangerades av FAR i samarbete med Stiftelsen Företagsam.

Talare vid seminariet var bland andra Stefan Fölster, chefekonom vid Svenskt Näringsliv, Lars-Olle Larsson, chef för KPMGs miljö- och etikrevision samt professor Lars Bergman, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.