Innehåll

Balans nr 12 2004

Noteringar: Visste Du?

År 1912 gav Stockholms handelskammare auktorisation till de första revisorerna och två år senare auktoriserades den första kvinnliga revisorn – sju år innan svenska kvinnor fick rösträtt!