XBRL in Europe är ett projekt finansierat av EU för att sprida användningen av XBRL. Så sent som i juni i år undertecknade EU och XBRL in Europe ett kontrakt värt 1 miljon euro. Organisationen ska för dessa pengar verka för att fler i EU-området använder XBRL. Den europeiska organisationen tillhör i sin tur XBRL International som är ett icke-vinstdrivande konsortium med cirka 250 företag och organisationer som medlemmar.

– I Japan måste alla företag rapportera enligt XBRL till börsen i Tokyo. Det förklarade Olivier Servais, som är generalsekreterare för XBRL in Europe då han tidigare under hösten besökte Stockholm.

Olivier Servais påpekade att XBRL inte är ett påbud utan ett erbjudande till företag och myndigheter att effektivisera – ur både praktisk och ekonomisk synvinkel – arbetet med finansiell information i digitaliserat format.

– XBRL är den första standard som kommer nerifrån och sprids uppåt. Annars brukar det vara tvärtom, sa Servais och ansåg att det nog är därför som det tagit så lång tid för amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) att acceptera XBRL.

Ändå var det i just USA som XBRL föddes. Året var 1998 då en revisor vid namn Charlie Hoffman kom på idén att i XML-format utveckla prototyper för finansiella rapporter och revision. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) var tidigt ute med att stödja arbetet med XBRL och flera av de företag som initialt blev medlemmar var just revisionsföretag: Arthur Andersen, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG LLP och PricewaterhouseCoopers. Mjukvarutillverkaren Microsoft var också en av de första som visade intresse för denna nya standard.

Från slutet av september i år tillåter den amerikanska Securities and Exchange Commissions (SEC) rapportering enligt XBRL. SEC har redan kunna konstatera tids- och ekonomiska vinster med användandet av detta rapporteringssystem. Det finns förhoppningar om att den tid som det tar att behandla inkomna rapporter i det närmaste ska kunna halveras – från två till cirka en månad. Detta innebär att antalet anställda kommer att kunna minskas. SEC menar vidare att underhållet av systemet för bearbetning av rapporter kommer att bli betydligt billigare. Olivier Servais berättade också under sitt Sverigebesök om ytterligare en vinst för SEC, med XBRL: Antalet felaktigheter i rapporteringen kan minskas från 18.000 till i princip noll.

Vad är Basel II?

Nya kapitaltäckningsregler (Basel II) har tagits fram av EUs Baselkommitté. Reglerna har antagits av centralbanker och tillsynsmyndigheter i de så kallade G10-länderna. Reglerna ställer upp mer riskkänsliga minimikapitaltäckningskrav för bankorganisationer. Reglerna kan börja tillämpas 2007/2008.

Elisabeth Precht