Innehåll

Balans nr 12 2004

XBRL lanseras i Europa

XBRL in Europe är ett projekt finansierat av EU för att sprida användningen av XBRL. Så sent som i juni i år undertecknade EU och XBRL in Europe ett kontrakt värt 1 miljon euro. Organisationen ska för dessa pengar verka för att fler i EU-området använder XBRL. Den europeiska organisationen tillhör i sin tur XBRL International som är ett icke-vinstdrivande konsortium med cirka 250 företag och organisationer som medlemmar.

– I Japan måste alla företag rapportera enligt XBRL till börsen i Tokyo. Det förklarade Olivier Servais, som är generalsekreterare för XBRL in Europe då han tidigare under hösten besökte Stockholm.

Olivier Servais påpekade att XBRL inte är ett påbud utan ett erbjudande till företag och myndigheter att effektivisera – ur både praktisk och ekonomisk synvinkel – arbetet med finansiell information i digitaliserat format.

– XBRL är den första standard som kommer nerifrån och sprids uppåt. Annars brukar det vara tvärtom, sa Servais och ansåg att det nog är därför som det tagit så lång tid för amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) att acceptera XBRL.

Ändå var det i just USA som XBRL föddes. Året var 1998 då en revisor vid namn Charlie Hoffman kom på idén att i XML-format utveckla prototyper för finansiella rapporter och revision. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) var tidigt ute med att stödja arbetet med XBRL och flera av de företag som initialt blev medlemmar var just revisionsföretag: Arthur Andersen, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG LLP och PricewaterhouseCoopers. Mjukvarutillverkaren Microsoft var också en av de första som visade intresse för denna nya standard.

Från slutet av september i år tillåter den amerikanska Securities and Exchange Commissions (SEC) rapportering enligt XBRL. SEC har redan kunna konstatera tids- och ekonomiska vinster med användandet av detta rapporteringssystem. Det finns förhoppningar om att den tid som det tar att behandla inkomna rapporter i det närmaste ska kunna halveras – från två till cirka en månad. Detta innebär att antalet anställda kommer att kunna minskas. SEC menar vidare att underhållet av systemet för bearbetning av rapporter kommer att bli betydligt billigare. Olivier Servais berättade också under sitt Sverigebesök om ytterligare en vinst för SEC, med XBRL: Antalet felaktigheter i rapporteringen kan minskas från 18.000 till i princip noll.

Vad är Basel II?

Nya kapitaltäckningsregler (Basel II) har tagits fram av EUs Baselkommitté. Reglerna har antagits av centralbanker och tillsynsmyndigheter i de så kallade G10-länderna. Reglerna ställer upp mer riskkänsliga minimikapitaltäckningskrav för bankorganisationer. Reglerna kan börja tillämpas 2007/2008.

Elisabeth Precht

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...