Innehåll

Balans nr 12 2004

FAR-dagen 2004: Mycket på agendan

I och med revisionsstandard i Sverige (RS) har den svenske revisorn blivit internationell revisor, inledde FARs generalsekreterare Dan Brännström när han (på 30 minuter) skulle sammanfatta det gångna året.

RS-implementeringen har varit en av FARs viktigaste uppgifter under året tillsammans med frågan om redovisningsjävet, Förtroendekommissionens rapporter ”Svensk kod för bolagsstyrning” och betänkandet ”Näringslivet och förtroendet” samt EUs åttonde direktiv.

– Jag rekommenderar alla, som inte redan gjort det, att läsa ”koden”.

Dan Brännström tog också upp det så kallade förväntningsgapet:

– Glöm aldrig att ni är till för ”the public interest”. Vår bransch har fått en mycket viktigare roll och det finns stora förväntningar på vad vi ska göra.

Under året har FAR kommit med en rekommendation kring granskning av hållbarhetsredovisning.

– Här är vi först i världen, vilket är jättekul.

FAR är också engagerade i arbetet med eXtensible Business Reporting Language XBRL. Det är ett elektroniskt format som bl.a. möjliggör att man kan skriva under årsredovisningen digitalt.

– Man ser nästan på en tiondels sekund när underskriften sker.

Under året har också samarbetet mellan FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS utökats.

– Vi har bland annat gemensamt anställt Lennart Iredahl, som ansvarig för kvalitetskontrollen.

Avslutningsvis tog Dan Brännström upp det omfattande arbete som pågår i FARs kommittéer, bland annat med remissvar.

Referat: Åsa Ehlin , Pernilla Halling och Elisabeth Precht .

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...