I och med revisionsstandard i Sverige (RS) har den svenske revisorn blivit internationell revisor, inledde FARs generalsekreterare Dan Brännström när han (på 30 minuter) skulle sammanfatta det gångna året.

RS-implementeringen har varit en av FARs viktigaste uppgifter under året tillsammans med frågan om redovisningsjävet, Förtroendekommissionens rapporter ”Svensk kod för bolagsstyrning” och betänkandet ”Näringslivet och förtroendet” samt EUs åttonde direktiv.

– Jag rekommenderar alla, som inte redan gjort det, att läsa ”koden”.

Dan Brännström tog också upp det så kallade förväntningsgapet:

– Glöm aldrig att ni är till för ”the public interest”. Vår bransch har fått en mycket viktigare roll och det finns stora förväntningar på vad vi ska göra.

Under året har FAR kommit med en rekommendation kring granskning av hållbarhetsredovisning.

– Här är vi först i världen, vilket är jättekul.

FAR är också engagerade i arbetet med eXtensible Business Reporting Language XBRL. Det är ett elektroniskt format som bl.a. möjliggör att man kan skriva under årsredovisningen digitalt.

– Man ser nästan på en tiondels sekund när underskriften sker.

Under året har också samarbetet mellan FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS utökats.

– Vi har bland annat gemensamt anställt Lennart Iredahl, som ansvarig för kvalitetskontrollen.

Avslutningsvis tog Dan Brännström upp det omfattande arbete som pågår i FARs kommittéer, bland annat med remissvar.

Referat: Åsa Ehlin , Pernilla Halling och Elisabeth Precht .