Innehåll

Balans nr 12 2004

FAR-dagen 2004: ”... oberoende revision av hög kvalitet”

En viktig fråga för den svenska revisorskåren, och då inte minst FAR, är att fästa allmänhetens uppmärksamhet på det mervärde som en oberoende revision av hög kvalitet kan ge näringslivets aktörer, liksom det faktum att den svenska revisorskåren av allt att döma faktiskt levererar detta mervärde, förklarade justitieminister Thomas Bodström på FAR-dagen.

– Sverige har (inom EU) drivit på att medlemsstaterna måste kunna ålägga revisorerna att följa tillägg till ISA som beror på nationell lagstiftning, exempelvis om förvaltningsrevision, förklarade han, på tal om det nya åttonde bolagsrättsliga direktivet. Thomas Bodström menade att Sverige lyckats genomdriva att revisorer ska kunna delta i tillsynsarbetet exempelvis genom att sitta med i Revisorsnämnden.

– I direktivförslaget finns regler om revisorns oberoende. Det kan här finnas skäl att motarbeta strävanden som finns hos vissa medlemsstater att helt förbjuda konsulttjänster till vissa revisionsklienter, ansåg justitieministern som i nästa andetag beklagade att regler om sjuårig rotation för ansvarig revisor – som Sverige arbetat för – ”tyvärr inte ser ut att leda till någon fullt genomförd harmonisering”.

På tal om förslaget att alla noterade bolag och många finansiella företag ska ha ett revisionsutskott, menade Thomas Bodström:

– Jag är övertygad om att fördelarna med revisionsutskott överväger nackdelarna. Det gäller att slå vakt om revisorns oberoende ställning gentemot revisionsut skottet, som ju är en del av företagsled ningen. Mycket talar dock för att direktivet kommer att bli verklighet på denna punkt; den bolagsrättsliga miljön för revisorer i stora företag kommer alltså att för ändras i ganska stor utsträckning, åtminstone den rättsliga regleringen av denna miljö.

Justitieministern förklarade för publiken på FAR-dagen att han anser ersättningen till företagsledningar vara en av de viktigaste förtroendefrågorna i näringslivet. Han menade bland annat att öppenheten i ersättningsfrågor måste öka och ansåg att ett sätt att öka kontrollen är att engagera bolagens revisorer.

– Enligt vårt (regeringens) kommande förslag ska revisorn granska att de riktlinjer som bolagsstämman har beslutat följs. Revisorns granskning är tänkt att utmynna i ett särskilt yttrande som aktieägarna ska få ta del av. På så vis tror vi att revisorns roll i sammanhanget lyfts fram särskilt. Jag vill gärna se detta som ett exempel på revisorns stora betydelse för en god företagsstyrning.

Referat: Åsa Ehlin , Pernilla Halling och Elisabeth Precht .

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...