Balans nr 12 2004

FAR-dagen 2004: Anders Malmeby lämnade över till Lars Träff

På FARs årsstämma den 26 november valdes Lars Träff, Stockholm, till ny ordförande i FAR. Lars Träff efterträder Anders Malmeby som avtackades på stämman.

Till ny vice ordförande i FAR valdes Peter Clemedtson, Stockholm. Dessutom valdes till ledamöter för en tvåårsperiod Tommy Bergendahl (omval), Stockholm, Peter Bodin (omval), Stockholm, Agneta Brevenhag (omval), Stockholm, och Anders Bäckström (nyval), Stockholm.

Dessförinnan hade stämman tagit beslutet att inte återbetala årets vinst till ledamöterna eftersom den var relativt begränsad. FARs generalsekreterare berättade, vid en genomgång av verksamheten, att man strävar efter att verksamheten som helhet ska ge ett nollresultat.

Dan Brännström sa också att FARs styrelse har diskuterat att man ska ha lite reserver om man råkar ut för någon oväntad förlust i den kommersiella verksamheten eller om man måste göra extra satsningar i kärnverksamheten.

Dotterbolagens verksamheter

FAR FÖRLAG:s VD, Marie Wernerman som tillträdde den 1 januari 2004, kunde berätta att resultatet för räkenskapsåret 2003/04 blev ungefär en miljon bättre än förra året nästan 9,9 miljoner kronor.

– Vi på förlaget är oerhört stolta och glada över att ha presterat ett så bra resultat.

Intäkterna har dock minskat vilket bl.a. beror på att kunderna är sparsamma.

– Men det har vi lyckats möta med sänkta kostnader genom ett medvetet arbete med att effektivisera och slimma organisationen och titta över kostnaderna överlag.

Hon berättade också att det, i takt med att konkurrensen ökar, är viktigt att varumärket FAR FÖRLAG står för tillförlitlig information.

Christina Sahlin är VD på IREV. Hon tillträdde som VD i februari 2004. För IREVs del blev resultatet för 2003/04 en förlust på drygt 2,6 miljoner kronor (FARs resultatandel ungefär -2,1 miljoner).

– Vi har haft en svår period. Det här var första räkenskapsåret i IREVs historia som vi gått med förlust. Men vi är på rätt väg igen.

Hon påpekade att man trots det dåliga resultatet hade ökat intäkterna med två miljoner i jämförelse med räkenskapsåret 2002/03.

Christina Sahlin berättade också att resultatet är belastat med kostnader av engångskaraktär – totalt 2,4 miljoner kronor, på grund av uppsägning av personal och nedskrivning av goodwill.

– Dessutom avstod IREVs personal från all löneförhöjning under 8 månader för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Christina Sahlin presenterade också ett åtgärdsprogram för att vända den negativa trenden bl.a. har man gjort organisationsförändringar, infört nya rutiner samt ökat marknadskontakterna. Hon berättade också om nyutveckling med bland annat seminariepaket och uppdateringskurser och tagit fram utbildningsplan för controllers och ekonomichefer.

Därefter fastställdes årsredovisningen för FAR och koncernen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

På stämman genomfördes förutom val till FARs styrelse också val till valberedningen, examensrådet, kvalitetsnämnden, disciplinnämnden och val av revisorer (se FARs hemsida).

Ingrid Lindh, Östersund, hade frågor kring urvalet av kandidater.

– De flesta (i FARs kommittér) är män och de flesta är från Stockholm, sa hon bland annat. Enligt arbetsordningen för valberedningen ska eftersträvas balans i representationen med avseende på kön, ålder, byråns storlek och geografisk spridning.

Valberedningens ordförande Caj Nackstad höll med om att kvinnorna är underrepresenterade och sade att valberedningen är tacksam för förslag i rätt riktning. Han sade vidare:

– Det är relativt lätt att få kandidater från de stora byråerna. Det största problemet är att få representanter från de byråer som arbetar med ägarledda företag, specialister och från andra orter än Stockholm.

Referat: Åsa Ehlin, Pernilla Halling och Elisabeth Precht.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...