Innehåll

Balans nr 2 2004

Panelen kritiserar Atlas Copco och Electrolux för 40-årig goodwillavskrivning

Panelen för granskning av finansiell rapportering (Övervakningspanelen) kritiserar Atlas Copco och Electrolux för redovisningen av och information kring goodwillavskrivningar. De båda bolagen har belastat 2002 års resultaträkningar med 40-åriga goodwillavskrivningar, trots att Redovisningsrådets rekommendation anger en längsta tidsperiod på i normalfallet 20 år.

Panelen riktar kritik mot bolagen för brister i informationen om varför den längre tidsperioden använts.

Rådets rekommendation RR1:00 anger en i normalfallet längsta gräns för goodwillavskrivningar på 20 år. Om företaget kan redovisa särskilda skälm kan en längre tidsperiod accepteras, men en längre tidsperiod är synnerligen ovanlig bland svenska börsnoterade bolag. Atlas Copco och Electrolux har inte redovisat sådana faktorer som stöder bedömningen att nyttjandeperioden är just 40 år. Företagen har bl.a. hänvisat till den redovisningspraxis som tidigare gällt i USA, där en längsta gräns för goodwillavskrivningar på 40 år accepterades. Övervakningspanelens uppfattning är dock att det, för uppfyllandet av god sed för aktiemarknadsbolag i Sverige saknar omedelbar betydelse vad som gällt eller gäller i USA, liksom vilka redovisningsregler som eventuellt utländska konkurrenter har att följa.