Innehåll

Balans nr 2 2004

ABL 13:12 stadgar inte i sig att anmälan om brott ska göras

Apropå sidan 12 i nr 12/2003 av Balans, rubriken ”Ingen grå slöja över revisorerna” angående uppgifter i revisionsberättelserna, finns anledning till följande tillägg. Skälet är ett samtal från FARs föreningsjurist Urban Engerstedt och fråga huruvida situation enligt Aktiebolagslagen 13:12 föranleder anmälan om brott.

I artikeln anges:

Revisionsberättelser lämnar också ibland ganska tydlig information om att anmälningar borde ha gjorts, säger Michael Hoffstedt. Det kan vara grava anmärkningar om svåra brister i bolaget, det kan handla om 13:12-ansvaret (skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning) med mera. Då borde en anmälan komma som ett brev på posten.

Genomgång av ”orena” revisionsberättelser visar ofta att anmälan om brottsmisstanke borde göras. Grund för det kan bland annat vara anmärkningar om svåra brister samt ABL:s 13:12-regel.

Vad gäller svåra brister kan de utgöras av vad som stadgas i Skattebrottslagens andra, femte och tionde paragrafer. Dessa lagrum omfattar underlåtelse att lämna skattedeklaration, avlämnande av skattedeklarationer med oriktiga uppgifter samt brister i bokföringsskyldigheten.

Vad gäller ansvaret enligt ABL 13:12 skall förtydligas att det givetvis i sig inte stadgas att anmälan om brott skall göras när sådan situation uppstått.

Revisorn skall emellertid i sin granskning av upprättad kontrollbalansräkning göra värdering av tillgångar och skulder. I anslutning härtill är det inte ovanligt att det uppmärksammas att bolaget frånhänts tillgångar på ett orättmätigt sätt och/eller att vissa av bolagets fordringsägare, till exempel banker, stat och leverantörer, gynnats på ett oegentligt sätt.

Enligt vår mening skall revisorn under sådana omständigheter överväga brottsanmälan avseende oredlighet mot borgenär och mannamån mot borgenär, se Brottsbalken 11 kap., 1–2 §§ respektive 4 §. Dessa brott framgår bland andra i aktuellt lagrum för anmälningsskyldigheten för revisorer.

De finns också på ett tydligt sätt förtecknade i brottskatalogen i uttalandet från FARs revisionskommitté, Revisorns åtgärder vid misstanke om brott, sidan 378 i FARs samlingsvolym 2003, del 2.

Summerat vill vi framhålla att det ofta inte är tillräckligt för revisorn att skriva en oren revisionsberättelse. Brottsanmälan skall också ske enligt Aktiebolagslagens 10 kap. 38–40 §§. I detta sammanhang är det viktigt att se att de omständigheter som grundar den orena revisionsberättelsen ofta ger skäl för anmälan om brottsmisstanke.

Av Michael Hoffstedt och Kent Björkdahl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...