Innehåll

Balans nr 3 2004

Nu har FAR-skriften kommit som ska hjälpa revisorn att berätta om sin nya roll

Nu har FARs skrift om den nya revisionsstandarden, ”Licence to Operate”, (se förra numret av Balans) skickats ut till ledamöterna. De har fått fem var, det betyder att ca 13000 exemplar redan har distribuerats. Och vad ska skriften nu användas till?

– Den kan användas på flera sätt, säger FARs generalsekreterare Dan Brännström. Revisorn kan skicka ut den till en del av sina klienter eller använda den i samband med slutrevision och bolagsstämmor.

Fast mest av allt vill FAR att skriften ska användas som bas för ett samtal med klienten.

I skriften ställs en rad frågor. Några exempel:

  • Kommer RS att ställa nya krav på dig som företagare?

  • Kommer RS att göra revisorn mer synlig?

  • Hur förändras revisionsberättelsen?

  • Blir det nya och högre krav på revisorns granskningsinsatser?

  • Kommer revisionen att kosta mer?

Det bästa av allt, menar man, det är när revisorn och klienten sitter ned i lugn och ro och kan diskutera både alla de nyheter som beskrivs i skriften och dessutom föra ett samtal om revisorsrollen och de nya förväntningarna på den.

– Och då menar jag både generellt och specifikt i förhållande till just det företag man pratar med, säger Dan Brännström.

Utöver ledamöterna har också en del myndigheter, media och andra externa intressenter fått RS-skriften som information.

Det tog ett tag innan den blev helt färdig, men så här i efterskott tycker FAR kanske att det var lika bra så:

– Nu blev det ju en alldeles utmärkt timing i och med att det redan pågår en diskussion om revisorsrollen ur ett corporate governance-perspektiv. Vi upplever också att förväntningsgapet har ökat efter några s.k. skandaler. Därför är det viktigt att vi kliver fram och tar debatten.

RS-skriften föddes som en del av projektet ”Revisionsåret”. Det året har, som Balans tidigare rapporterat, förvandlats till en mer uthållig strategi som syftar till att tydligare visa nyttan med revision och rådgivning. Andra aktiviteter har varit t.ex. ett informationsmöte med stora institutionella ägare om implementeringen av det nya regelverket (IFRS och RS) och en vidareutbildningsdag för gymnasielärare i ekonomi. Det finns också en presentation som ledamöter kan hämta på FARs hemsida, ”Revisorsrollen i ett nötskal”. Det materialet kan t.ex. användas vid klientträffar.

– Nu kan vi också märka att fler FAR-ledamöter har börjat delta i debatten i media, säger Dan Brännström. Och det är bra, vi ska synas och höras ordentligt.

Fotnot: Den stiliga stämpeln på skriftens omslag har dock ingen motsvarighet i verkligheten, det går inte att stämpla sin revisionsberättelse med ”Licence to Operate”.