Balans nr 3 2004

EUs framtida prioriteringar

EU-kommissionen har nyligen presenterat den årliga strategin med de politiska och finansiella prioriteringarna för 2005. Denna plan ligger till grund för EUs lagstiftningsprogram och tilldelningen av resurser. Den viktigaste prioriteringen är att göra den kommande utvidgningen till en framgång och bidra till att forma Europas framtid.

EU-kommissionens arbete under nästa år ska bygga på tre prioriteringar:

Konkurrenskraft och sammanhållning

För att öka tillväxten kommer kommissionen att betona industripolitik, forskning, förbättrat utnyttjande av den inre marknadens potential och stöd till sämre gynnade regioner för att de ska kunna hämta igen eftersläpningen. Lagstiftnings-arbetet kommer att fortsätta med målet att kunna anta direktivet om tjänster, och förslag kommer att läggas fram om bland annat finansiella tjänster och företagsbeskattning.

Säkerhet och medborgarskap i unionen

I en union med 25 medlemsstater krävs nya ansträngningar för att slå vakt om fri och säker rörlighet. EU måste dessutom förvalta en landgräns på 6 000 km och en sjögräns på 85 000 km. Medborgarna förväntar sig att EU ska ta ansvar för skydd mot naturkatastrofer och epidemier. Åtgärderna kommer att omfatta en gemensam asyl-politik, visumpolitik, Europeiska polisakademin, miljöskydd till havs, hantering av kärnmaterial, säkerhetsforskning samt press och information.

Internationellt ansvar och grannskapsdimensionen

EU-kommissionen vill att EU ska kunna ta på sig ett ökat ansvar på det internationella planet. EUs bidrag till återuppbyggnaden av Irak kommer att uppgå till 200 miljoner euro. Kommissionen kommer att föreslå att en del av detta ska finansieras genom flexibilitetsmekanismen vilket gör det möjligt att överskrida de fastställda budgettaken vid oförutsedda händelser.

Det är viktigt att tänka på vad som händer det närmaste året, men det är minst lika viktigt att titta framåt. Hur vill vi att EU ska fungera om 20 eller 30 år? Vilka kommer de stora utmaningarna att vara? Dessa och många andra frågor kommer att diskuteras under en två veckor lång politisk debatt, som förs runt om i landet i mars. Tanken är att få igång en diskussion både mellan de politiska partierna och mellan politiker och allmänheten. Vill du veta mer om debatterna kan du gå in på www.eustafetten.nu.

Civ.ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...