Innehåll

Balans nr 4 2004

Inledning

Det är många delar i kodgruppens förslag till en svensk bolagsstyrning som tål att diskuteras Därför tycker vi att det är värdefullt att kunna göra en så omfattande redovisning av materialet i det här numret.

Det är gruppens biträdande sekreterare Björn Kristiansson (till vardags ”Knowhow Officer” på Linklaters advokatbyrå) och de för Balans läsare välkända experterledamöterna Rolf Skog (adjungerad professor och tidigare sekreterare i Aktiebolagsutredningen) och Per Thorell (professor och knuten till Ernst & Young) som ger ett sammandrag av det omfattande förslaget.

Här finns en del kontroversiella förslag: revisionsutskotten är ett sådant. Om man tar del av FARs generalsekreterares kommentarer till EUs förslag till nytt åttonde bolagsdirektiv i anslutning till att man läser kodgruppens förslag – då är det lätt att se det kan bli debatt i Sverige om detta.

Dessutom syns det som om skrivningarna i Kommissionens förslag kan vara ett hot mot den svenska förvaltningsrevisionen. I Kommissionens pressmeddelande talas om ett direktiv som ”ska bekämpa bedrägeri och oegentligheter”. I Sverige tycker vi däremot kanske att det inte går tillräckligt långt på den punkten (och Balans har också försiktigtvis satt citationstecken runt den formuleringen).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...