Det är många delar i kodgruppens förslag till en svensk bolagsstyrning som tål att diskuteras Därför tycker vi att det är värdefullt att kunna göra en så omfattande redovisning av materialet i det här numret.

Det är gruppens biträdande sekreterare Björn Kristiansson (till vardags ”Knowhow Officer” på Linklaters advokatbyrå) och de för Balans läsare välkända experterledamöterna Rolf Skog (adjungerad professor och tidigare sekreterare i Aktiebolagsutredningen) och Per Thorell (professor och knuten till Ernst & Young) som ger ett sammandrag av det omfattande förslaget.

Här finns en del kontroversiella förslag: revisionsutskotten är ett sådant. Om man tar del av FARs generalsekreterares kommentarer till EUs förslag till nytt åttonde bolagsdirektiv i anslutning till att man läser kodgruppens förslag – då är det lätt att se det kan bli debatt i Sverige om detta.

Dessutom syns det som om skrivningarna i Kommissionens förslag kan vara ett hot mot den svenska förvaltningsrevisionen. I Kommissionens pressmeddelande talas om ett direktiv som ”ska bekämpa bedrägeri och oegentligheter”. I Sverige tycker vi däremot kanske att det inte går tillräckligt långt på den punkten (och Balans har också försiktigtvis satt citationstecken runt den formuleringen).