Innehåll

Balans nr 4 2004

Danska företag blev årets europamästare i miljöredovisning

Priset för bästa hållbarhetsredovisning i Europa utdelades i år till Novo Nordisk A/S, ett danskt världsledande läkemedelsföretag. Det blev danskt i bägge klasserna: bästa miljöredovisning blev Aalborg Portland A/S, landets enda cementtillverkare. Prisutdelningen skedde i Bryssel i början av april.

– De svenska nominerade redovisningarna (skf och sas) håller hög internationell klass, men nådde i år inte riktigt ända fram, säger Gunnar Abrahamson, FARs representant i den internationella juryn.

Nästan 400 företag i 33 länder utgav sådan redovisning under förra året enligt Global Reporting Initiative, GRI (www.globalreporting.org).

– I takt med att miljöinformation och rapportering av sociala förhållanden bedöms som allt viktigare växer naturligtvis kravet på att också denna redovisning skall granskas. Därför har FAR under 2004 antagit ett förslag till rekommendation om oberoende granskning av sådan redovisning, kommenterar Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.