Innehåll

Balans nr 4 2004

Danska företag blev årets europamästare i miljöredovisning

Priset för bästa hållbarhetsredovisning i Europa utdelades i år till Novo Nordisk A/S, ett danskt världsledande läkemedelsföretag. Det blev danskt i bägge klasserna: bästa miljöredovisning blev Aalborg Portland A/S, landets enda cementtillverkare. Prisutdelningen skedde i Bryssel i början av april.

– De svenska nominerade redovisningarna (skf och sas) håller hög internationell klass, men nådde i år inte riktigt ända fram, säger Gunnar Abrahamson, FARs representant i den internationella juryn.

Nästan 400 företag i 33 länder utgav sådan redovisning under förra året enligt Global Reporting Initiative, GRI (www.globalreporting.org).

– I takt med att miljöinformation och rapportering av sociala förhållanden bedöms som allt viktigare växer naturligtvis kravet på att också denna redovisning skall granskas. Därför har FAR under 2004 antagit ett förslag till rekommendation om oberoende granskning av sådan redovisning, kommenterar Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...