Innehåll

Balans nr 5 2004

Övervakningspanelens årsrapport klar

Panelen för övervakning av finansiell rapportering har tagit fram en rapport avseende panelens första verksamhetsår. I rapporten kommenteras bl.a. de ärenden som prövats av panelen och de frågor som diskuterats i panelens ordförandegrupp under det gångna året.

Rapporten innehåller också en redogörelse för panelens nuvarande verksamhet och arbetsformer samt ett avsnitt om hur tillsynsverksamheten kan komma att se ut i framtiden.

Rapporten har tagits fram i syfte att öka företagens (och andras) kännedom om övervakningspanelens verksamhet och därigenom bidra till en bättre redovisning i företagen. Rapporten kommer att distribueras till samtliga börsnoterade företag samt till berörda myndigheter och andra organisationer.