Innehåll

Balans nr 5 2004

Europaparlamentet: Din röst i EU

Valet till europaparlamentet (ep) berör väl inte mig? Det är en vanlig uppfattning bland svenskar idag. I förra valet till EP 1999 röstade endast 38,8 % av svenskarna. Det låga valdeltagandet kan bero på att kunskapen om vad EP egentligen är och gör inte är så hög.

EP har tre grundläggande befogenheter: det stiftar lagar, bestämmer över budgeten och kontrollerar kommissionen och andra institutioner. ep är den enda av EUs institutioner vars ledamöter är direktvalda. Valen hålls i alla medlemsländer vart femte år. Sverige har idag 22 av 626 ledamöter, men efter valet i juni kommer vi, som en följd av utvidgningen, att ha 19 platser av sammanlagt 732. I årets val får för första gången de nya EU-länderna delta, vilket innebär att närmare 350 miljoner människor i 25 länder får möjlighet att rösta i juni.

De frågor som diskuteras i EP kan kännas långt borta från Sverige. Men EP spelar en allt större politisk roll inom EU och de beslut som fattas påverkar oss i allra högsta grad. Inom en rad områden krävs dess godkännande för ny lagstiftning, vilken därefter ska gälla i alla medlemsländer. Det innebär att om det blir en höger- eller vänsterdominans kan påverka vår vardag i allra högsta grad.

I plenisalen sitter ledamöterna inte indelade efter land utan efter politisk grupptillhörighet. I dag har EP sju politiska grupper. EPP-gruppen, där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, är den största gruppen med 37 % av rösterna. Därefter kommer den socialdemokratiska gruppen pse med 28 %. Den liberala gruppen eldr, där Folkpartiet och Centerpartiet ingår, har för närvarande 8,5 % av rösterna och de grupper där Vänsterpartiet och Miljöpartiet ingår har nästan 15 % tillsammans. Vissa av ledamöterna tillhör inte någon politisk grupp. Grupperna har tillsammans ledamöter från mer än hundra nationella politiska partier.

Liksom till Riksdagsvalet så går det att rösta på ett parti eller på en person. Fundera på vilka frågor du tycker är viktiga. Frågor som har betydelse för flera länder inom EU är exempelvis miljön, jämställdhet, EU-medborgarnas rättigheter, demokratifrågor, ekonomi och försvarsfrågor. Ta reda på vilka frågor de olika kandidaterna till EP-valet tycker är viktiga och vad de vill åstadkomma med sitt arbete och rösta därefter.

När det här läses har förhoppningsvis den informationsbroschyr som skickas ut av Valmyndigheten nått alla hushåll. Du kanske också har sett reklam på tv. I slutet på maj kommer ett röstkort att dimpa ner i brevlådan till de drygt 6,7 miljoner röstberättigade i Sverige. Samla in så mycket information som möjligt och gå och rösta den 13 juni!

Civ.ek.

Ewa Fallenius

arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...