Innehåll

Balans nr 5 2004

Europaparlamentet: Din röst i EU

Valet till europaparlamentet (ep) berör väl inte mig? Det är en vanlig uppfattning bland svenskar idag. I förra valet till EP 1999 röstade endast 38,8 % av svenskarna. Det låga valdeltagandet kan bero på att kunskapen om vad EP egentligen är och gör inte är så hög.

EP har tre grundläggande befogenheter: det stiftar lagar, bestämmer över budgeten och kontrollerar kommissionen och andra institutioner. ep är den enda av EUs institutioner vars ledamöter är direktvalda. Valen hålls i alla medlemsländer vart femte år. Sverige har idag 22 av 626 ledamöter, men efter valet i juni kommer vi, som en följd av utvidgningen, att ha 19 platser av sammanlagt 732. I årets val får för första gången de nya EU-länderna delta, vilket innebär att närmare 350 miljoner människor i 25 länder får möjlighet att rösta i juni.

De frågor som diskuteras i EP kan kännas långt borta från Sverige. Men EP spelar en allt större politisk roll inom EU och de beslut som fattas påverkar oss i allra högsta grad. Inom en rad områden krävs dess godkännande för ny lagstiftning, vilken därefter ska gälla i alla medlemsländer. Det innebär att om det blir en höger- eller vänsterdominans kan påverka vår vardag i allra högsta grad.

I plenisalen sitter ledamöterna inte indelade efter land utan efter politisk grupptillhörighet. I dag har EP sju politiska grupper. EPP-gruppen, där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, är den största gruppen med 37 % av rösterna. Därefter kommer den socialdemokratiska gruppen pse med 28 %. Den liberala gruppen eldr, där Folkpartiet och Centerpartiet ingår, har för närvarande 8,5 % av rösterna och de grupper där Vänsterpartiet och Miljöpartiet ingår har nästan 15 % tillsammans. Vissa av ledamöterna tillhör inte någon politisk grupp. Grupperna har tillsammans ledamöter från mer än hundra nationella politiska partier.

Liksom till Riksdagsvalet så går det att rösta på ett parti eller på en person. Fundera på vilka frågor du tycker är viktiga. Frågor som har betydelse för flera länder inom EU är exempelvis miljön, jämställdhet, EU-medborgarnas rättigheter, demokratifrågor, ekonomi och försvarsfrågor. Ta reda på vilka frågor de olika kandidaterna till EP-valet tycker är viktiga och vad de vill åstadkomma med sitt arbete och rösta därefter.

När det här läses har förhoppningsvis den informationsbroschyr som skickas ut av Valmyndigheten nått alla hushåll. Du kanske också har sett reklam på tv. I slutet på maj kommer ett röstkort att dimpa ner i brevlådan till de drygt 6,7 miljoner röstberättigade i Sverige. Samla in så mycket information som möjligt och gå och rösta den 13 juni!

Civ.ek.

Ewa Fallenius

arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...