Valet till europaparlamentet (ep) berör väl inte mig? Det är en vanlig uppfattning bland svenskar idag. I förra valet till EP 1999 röstade endast 38,8 % av svenskarna. Det låga valdeltagandet kan bero på att kunskapen om vad EP egentligen är och gör inte är så hög.

EP har tre grundläggande befogenheter: det stiftar lagar, bestämmer över budgeten och kontrollerar kommissionen och andra institutioner. ep är den enda av EUs institutioner vars ledamöter är direktvalda. Valen hålls i alla medlemsländer vart femte år. Sverige har idag 22 av 626 ledamöter, men efter valet i juni kommer vi, som en följd av utvidgningen, att ha 19 platser av sammanlagt 732. I årets val får för första gången de nya EU-länderna delta, vilket innebär att närmare 350 miljoner människor i 25 länder får möjlighet att rösta i juni.

De frågor som diskuteras i EP kan kännas långt borta från Sverige. Men EP spelar en allt större politisk roll inom EU och de beslut som fattas påverkar oss i allra högsta grad. Inom en rad områden krävs dess godkännande för ny lagstiftning, vilken därefter ska gälla i alla medlemsländer. Det innebär att om det blir en höger- eller vänsterdominans kan påverka vår vardag i allra högsta grad.

I plenisalen sitter ledamöterna inte indelade efter land utan efter politisk grupptillhörighet. I dag har EP sju politiska grupper. EPP-gruppen, där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, är den största gruppen med 37 % av rösterna. Därefter kommer den socialdemokratiska gruppen pse med 28 %. Den liberala gruppen eldr, där Folkpartiet och Centerpartiet ingår, har för närvarande 8,5 % av rösterna och de grupper där Vänsterpartiet och Miljöpartiet ingår har nästan 15 % tillsammans. Vissa av ledamöterna tillhör inte någon politisk grupp. Grupperna har tillsammans ledamöter från mer än hundra nationella politiska partier.

Liksom till Riksdagsvalet så går det att rösta på ett parti eller på en person. Fundera på vilka frågor du tycker är viktiga. Frågor som har betydelse för flera länder inom EU är exempelvis miljön, jämställdhet, EU-medborgarnas rättigheter, demokratifrågor, ekonomi och försvarsfrågor. Ta reda på vilka frågor de olika kandidaterna till EP-valet tycker är viktiga och vad de vill åstadkomma med sitt arbete och rösta därefter.

När det här läses har förhoppningsvis den informationsbroschyr som skickas ut av Valmyndigheten nått alla hushåll. Du kanske också har sett reklam på tv. I slutet på maj kommer ett röstkort att dimpa ner i brevlådan till de drygt 6,7 miljoner röstberättigade i Sverige. Samla in så mycket information som möjligt och gå och rösta den 13 juni!

Civ.ek.

Ewa Fallenius

arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com