International accounting Standards Committee har utsett Jan Engström, 53, till ny ledamot i IASB från 1 maj 2004. Han efterträder Harry Schmid som en av de heltidsarbetande representanterna för ”producentsidan”.

IASB har 14 ledamöter från nio olika länder (Australien, Frankrike, Japan, Kanada, Sverige, Sydafrika, Tyskland, UK och USA). Man samarbetar med nationella standardsättare om att utveckla de internationella redovisningsnormerna, IFRS.

Jan Engström har tidigare arbetat i Volvokoncernen i ett 30-tal år, bl.a. som finansdirektör och VD för Volvo Buss. Han tillhörde även koncernledningen från 1993. Han har tidigare också varit finansdirektör i bl.a. Volvo Brasilien och i Volvo Lastbilar.