Åsa Ehlin blir ny chefredaktör för Balans från 1 september, då hon efterträder Bengt Holmquist som går i pension.

Hon har varit redaktionssekreterare på tidningen sedan september 1996. Åsa Ehlin är 35 år och civilekonom med inriktning på redovisning och revision. Hon har arbetat som journalist sedan 1992.