Innehåll

Balans nr 6–7 2004

PRV delas i två delar. PRV Bolag blir Bolagsverket 1 juli 2004

Patent- och registreringsverket (PRV) delas den 1 juli 2004 upp i två olika myndigheter:

  • Bolagsverket i Sundsvall ska huvudsakligen hantera registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, ta emot årsredovisningar och registrera företagsinteckningar. Bolagsverket ska även fatta beslut i likvidationer och göra de registrerade företagsuppgifterna tillgängliga i näringslivsregistret.

  • Patent- och registreringsverket i Stockholm och Söderhamn ska hantera patent, design, varumärken, personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.

Genom delningen renodlas verksamheterna med målet att ge bästa möjliga service till privatpersoner, organisationer och företag.

Förändringen medför bland annat att registreringsbevis för företag får ett nytt utseende från 1 juli och naturligtvis att företagsregistreringsärenden och inskickande av årsredovisningar ska adresseras till Bolagsverket. Postnummer, post- och bankgironummer, telefonnummer blir samma som de PRV Bolag har haft. Blanketter och informationsmaterial från PRV Bolag kan användas under en övergångsperiod.

Bolagsverket övertar automatiskt alla pågående ärenden från PRV Bolag.

Kontaktuppgifter för Bolagsverket från 1 juli 2004

Postadress:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Adress för årsredovisningar:

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Adress för företagsinteckningar:

Bolagsverket, Företagsinteckningar, Box 700, 851 21 Sundsvall

Växel:

060-18 40 00

Kundservice:

060-18 40 40, 0900-203 50 00 (4,55 kr/min)

Fax:

060-12 98 40

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Webbplats: bolagsverket.se