Innehåll

Balans nr 6–7 2004

PRV delas i två delar. PRV Bolag blir Bolagsverket 1 juli 2004

Patent- och registreringsverket (PRV) delas den 1 juli 2004 upp i två olika myndigheter:

  • Bolagsverket i Sundsvall ska huvudsakligen hantera registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, ta emot årsredovisningar och registrera företagsinteckningar. Bolagsverket ska även fatta beslut i likvidationer och göra de registrerade företagsuppgifterna tillgängliga i näringslivsregistret.

  • Patent- och registreringsverket i Stockholm och Söderhamn ska hantera patent, design, varumärken, personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.

Genom delningen renodlas verksamheterna med målet att ge bästa möjliga service till privatpersoner, organisationer och företag.

Förändringen medför bland annat att registreringsbevis för företag får ett nytt utseende från 1 juli och naturligtvis att företagsregistreringsärenden och inskickande av årsredovisningar ska adresseras till Bolagsverket. Postnummer, post- och bankgironummer, telefonnummer blir samma som de PRV Bolag har haft. Blanketter och informationsmaterial från PRV Bolag kan användas under en övergångsperiod.

Bolagsverket övertar automatiskt alla pågående ärenden från PRV Bolag.

Kontaktuppgifter för Bolagsverket från 1 juli 2004

Postadress:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Adress för årsredovisningar:

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Adress för företagsinteckningar:

Bolagsverket, Företagsinteckningar, Box 700, 851 21 Sundsvall

Växel:

060-18 40 00

Kundservice:

060-18 40 40, 0900-203 50 00 (4,55 kr/min)

Fax:

060-12 98 40

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Webbplats: bolagsverket.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...