Frågan om vad det är som driver en viss utveckling är ofta svår att besvara. Så även när Balans undrade varför den moderna redovisningen måste vara så svår. Det grundläggande problemet pengar in/pengar ut är ju i sig inte så komplicerat.

Ett vanligt svar var att företagens vilja att utjämna resultatutvecklingen driver fram olika finansiella instrument. Efter kommer regelskrivarna för att rätta till de nya påhitten i ett ständigt ”haren-och-sköldpaddan-race”.

Men det ges många andra svar på de följande 21 sidorna.

I artiklar och intervjuer behandlar Lars Östman, Peter Malmqvist, Rolf Rundfelt, Michael Treschow, Hans Edenhammar, Anders Bengtsson och Sven-Erik Johansson problemet från många olika infallsvinklar.

Balans hoppas att den här debatten kan fortsätta.

Behöver verkligen redovisningen vara så komplicerad?

Bengt Holmquist, chefredaktör