Balans nr 8–9 2004

Per Thorell skrev årets bästa artikel

Juryn i den årliga tävlingen om Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans beslutade vid sitt sammanträde måndagen 23 augusti tilldela Per Thorell priset för perioden nr 8–9/2003–6–7 2004.

Han får utmärkelsen för sitt bidrag i Balans nr 8–9/2003: ”Apportintygens innehåll om värdet på apportegendomen”.

I juryarbetet deltog ordföranden Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ek. dr Gunilla Alander, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, FARs ordförande Anders Malmeby, KPMG, analytikern Peter Malmqvist och civilekonom Ulla Reinius.

Hedersomnämnande till två artiklar

Juryn beslöt även att utdela hedersomnämnande till två artiklar: ”Revisorns opartiskhet och självständighet – en jämförelse mellan gamla och nya oberoende-regler” av Urban Engerstedt och Anders Strömqvist (nr 10/2003) och ”Från Tyst vår till krav på oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar” av Lars-Olle Larsson och Marie Norregårdh (nr 11/2003).

Professor Per Thorell är verksam vid Ernst & Young Technical Department i Stockholm. Han är välkänd för Balans läsare och har tidigare tilldelats priset för bästa artikel säsongen 1995/96. I sin motivering betonar juryn bl.a. att Thorell tillför debatten ett ”nytänkande på ett område som är väsentligt för förståelsen av revisorns och styrelsens uppgifter och möjligheter”.

Prischecken (på 20.000 kronor) och diplom utdelas traditionsenligt i samband med middagen efter FAR-dagen, i år fredagen 26 november i Gyllene salen i Stockholms stadshus.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...