Balans nr 8–9 2004

Per Thorell skrev årets bästa artikel

Juryn i den årliga tävlingen om Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans beslutade vid sitt sammanträde måndagen 23 augusti tilldela Per Thorell priset för perioden nr 8–9/2003–6–7 2004.

Han får utmärkelsen för sitt bidrag i Balans nr 8–9/2003: ”Apportintygens innehåll om värdet på apportegendomen”.

I juryarbetet deltog ordföranden Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ek. dr Gunilla Alander, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, FARs ordförande Anders Malmeby, KPMG, analytikern Peter Malmqvist och civilekonom Ulla Reinius.

Hedersomnämnande till två artiklar

Juryn beslöt även att utdela hedersomnämnande till två artiklar: ”Revisorns opartiskhet och självständighet – en jämförelse mellan gamla och nya oberoende-regler” av Urban Engerstedt och Anders Strömqvist (nr 10/2003) och ”Från Tyst vår till krav på oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar” av Lars-Olle Larsson och Marie Norregårdh (nr 11/2003).

Professor Per Thorell är verksam vid Ernst & Young Technical Department i Stockholm. Han är välkänd för Balans läsare och har tidigare tilldelats priset för bästa artikel säsongen 1995/96. I sin motivering betonar juryn bl.a. att Thorell tillför debatten ett ”nytänkande på ett område som är väsentligt för förståelsen av revisorns och styrelsens uppgifter och möjligheter”.

Prischecken (på 20.000 kronor) och diplom utdelas traditionsenligt i samband med middagen efter FAR-dagen, i år fredagen 26 november i Gyllene salen i Stockholms stadshus.