Revisorernas internationella samarbetsorgan, IFAC (International Federation of Accountants), har tillsatt en expertgrupp som ska ge råd och komma med initiativ kring hållbarhetsredovisning och revision av hållbarhetsredovisning.

Gruppens främsta uppgift är att vara remissinstans till IFAC:s olika kommittéer och arbetsgrupper. Men den ska även ta initiativ till förändringar som kan bidra till att kraven på hållbarhetsredovisning blir desamma som för finansiell redovisning. Bakgrunden är de nya internationella redovisnings- och revisionsstandarder som börjar ta form, exempelvis EUs nya redovisningsregler för börsbolag som börjar gälla 2005.

15 medlemmar

Lars-Olle Larsson, chef för KPMG Miljö- och etikrevision och ordförande i den europeiska revisorsorganisationens utvecklingsgrupp, blir en av totalt 15 medlemmar i den nya expertgruppen. Ordförande blir den australienske redovisningsprofessorn Roger Simnett.

Första uppdraget blir att ge synpunkter på GRI:s (Global Reporting Initiative) uppdaterade Guidelines som ska ges ut 2006.