Innehåll

Balans nr 8–9 2004

Remissen av fyra nya blivande RS och andra standarder från FAR

I mitten av maj 2004 publicerade FAR på sin hemsida remissversioner av fyra nya blivande RS och andra standarder (se ”Revision” Balans nr 6–7/2004). Elva remissvar hade kommit in när remisstiden utgick i mitten av augusti 2004. Värdefulla synpunkter på språk och översättningar har kommit in och dessa synpunkter tas det nu hänsyn till av revisionskommittén i arbetet med att färdigställa standarderna. Cirka hälften av dem som svarat har inte några synpunkter på standarderna eller avstår från att yttra sig.

Auktor revisor

Lars-Gunnar Larsson

är teknisk sekreterare på FAR.