IFAC har i början av september 2004 informellt gett ut en vägledning för revisorer till hjälp i deras arbete med att utföra revision, översiktlig granskning eller på annat sätt rapportera om ekonomisk och icke-ekonomisk information som upprättas av företag under övergången från någon annan form av regelverk för ekonomisk rapportering till IFRS. Denna sak är aktuell i Sverige inför förstagångstillämpningen i EU av IFRS 2005. Vägledningen, som omfattar 22 sidor, ges i form av frågor och svar och den är ett resultat av ett samarbete mellan olika parter. Vägledningen har titeln ”Questions and Answers First Time Adoption of International Financial Reporting Standards – Guidance for Auditors on Reporting Issues” och den finns tillgänglig på IFAC:s hemsida www.ifac.org/Store/. IFAC:s pressmeddelande om vägledningen finns på FARs hemsida www.far.se/nyheter.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson

är teknisk sekreterare på FAR.