Innehåll

Balans nr 8–9 2004

Kommunicera mera!

Det är den nya EU-kommissionens ledord då den tillträder den 1 november. Den inkommande ordföranden, den tidigare portugisiske premiärministern José Manuel Durao Barosso. anser att EU måste bli bättre på att nå ut till medborgarna i medlemsländerna. För att lyckas har han skapat ett nytt ansvarsområde för kommunikationen med medborgarna. Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström blir ansvarig för detta område och hon kommer även att bli förste vice ordförande i kommissionen.

Margot Wallström blir ansvarig för kommissionens kontakter med andra EU-institutioner som Europaparlamentet och ministerrådet samt medlemsländernas parlament. Hon får dessutom ansvar för ännu ett nytt område som kallas kommunikationsstrategi. Det ligger helt i linje med vad som länge har uppfattats som en brist hos kommissionen: att man för medborgarna inte har lyckats förklara betydelsen och innebörden av det europeiska samarbetet. Det innebär också att Margot Wallström därmed får den i hög grad politiska uppgiften att ”sälja” den nya EU-konstitutionen i medlemsländerna. Något som i dagsläget ser ut att bli en krävande arbetsuppgift.

Jag faster särskild vikt vid att kommunicera Europa. Den apati som visade sig i det senaste EU-vakt är oroande. Jag har därför bett en av kommissionens vice ordförande titt särskilt ägna sig åt kommunikationsstrategi. Vad Europa gör och varför, måste förmedlas till medborgarna på ett tydligare sätt”, sa Barosso när han presenterade sin kommission. Margot Wallström. som flera gånger öppet kritiserat kommissionens undermåliga kommunikation, är mycket nöjd med uppdraget. ”Frågan är helt avgörande för hur vi ska lyckas i ett utvidgat EU. Det här är ett fantastiskt uppdrag och som skräddarsytt för mig”, sa hon i samband med utnämningen.

I slutet på september inleder Europaparlamentet sitt arbete med att fråga ut de tilltänkta kom missionärerna. Om samtliga kandidater blir godkända kan den nya kommissionen starta sitt arbete den 1 november. Det är sammanlagt 25 kommissionärer som kommer att få ta hand om var sitt område. Vissa nya sakområden har inrättats, såsom den om kommunikation och en om industri- och företagsfrågor, och vissa området) har delats upp på två. Exempel på det år energi och transport samt jordbruk och fiske som nu blir separata ansvarsområden under var sin kommissionär.

I och med EUs medlemsutvidgning från 15 till 25 länder fick de länder som tidigare hade två kommissionärer nöja sig med en i den nya kommissionen. Flera av de större länderna, dvs. Frankrike, i Tyskland. Storbritannien, Spanien och Italien, har beklagat sig över i tilldelningen av ansvarsområden. Frankrike anser exempelvis att de borde ha fått ett betydligt tyngre område än det om transporter. De hade hellre velat ha hand om den inre marknaden eller konkurrens. Dessa tunga poster gick istället till Irland (Charlie McCreeve) respektive Nederländerna (Neelie Kroes).

Första utmaningen för den nya kommissionen är alltså att få godkänt av Europaparlamentet i oktober. Därefter börjar en betydligt tuffare utmaning att fora kommissionens viktiga frågor framåt, och det med en öppen och tydlig kommunikation med EUs medborgare.

Civ.ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...