Innehåll

Balans nr 8–9 2004

Fyra utbildningstillfällen blev tio

IREV har hittills i år anordnat nio utbildningar om den nya revisionsstandarden (RS) som ersätter ”Revisionsprocessen” och ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den i januari 2004 eller senare. Utbildningen belyser de viktigaste delarna i RS och hur den nya standarden konkret påverkar revisorns arbete. Bland annat diskuteras praktiska frågor om uppdragsbrev, närvaro vid lagerinventering och rapportering om finansiell kris.

– Från början var det tänkt att det endast skulle vara fyra utbildningstillfällen. Men intresset för utbildningen har varit stort, det dröjde bara några dagar innan de första utbildningarna var fulltecknade, så det var bara att boka upp nya tillfällen och antalet utbildningstillfällen är nu upp i totalt tio olika omgångar säger Marie Jansson, projektledare på IREV.

Utbildningen ges i IREVs regi och leds av FARs generalsekreterare Dan Brännström och SRS:s VD Martin Johansson.

RS-dagarna har ägt rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och antalet deltagare har hittills varit 434 personer.

– Många av deltagarna har inte gått någon utbildning hos oss på flera år, och det känns naturligtvis kul att vi lyckts fånga upp dem genom RS-dagarna, säger Marie Jansson.

Den första RS-utbildningen hölls i Stockholm i juni och det sista utbildningstillfället kommer att hållas i Stockholm i december.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...