IREV har hittills i år anordnat nio utbildningar om den nya revisionsstandarden (RS) som ersätter ”Revisionsprocessen” och ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den i januari 2004 eller senare. Utbildningen belyser de viktigaste delarna i RS och hur den nya standarden konkret påverkar revisorns arbete. Bland annat diskuteras praktiska frågor om uppdragsbrev, närvaro vid lagerinventering och rapportering om finansiell kris.

– Från början var det tänkt att det endast skulle vara fyra utbildningstillfällen. Men intresset för utbildningen har varit stort, det dröjde bara några dagar innan de första utbildningarna var fulltecknade, så det var bara att boka upp nya tillfällen och antalet utbildningstillfällen är nu upp i totalt tio olika omgångar säger Marie Jansson, projektledare på IREV.

Utbildningen ges i IREVs regi och leds av FARs generalsekreterare Dan Brännström och SRS:s VD Martin Johansson.

RS-dagarna har ägt rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och antalet deltagare har hittills varit 434 personer.

– Många av deltagarna har inte gått någon utbildning hos oss på flera år, och det känns naturligtvis kul att vi lyckts fånga upp dem genom RS-dagarna, säger Marie Jansson.

Den första RS-utbildningen hölls i Stockholm i juni och det sista utbildningstillfället kommer att hållas i Stockholm i december.