Balans nr 8–9 2004

Nya revisionsstandarden i Sverige kräver mer tid och höjda arvoden

Välkommen till ditt nya jobb. Med den frasen välkomnade FARs generalsekreterare Dan Brännström och SRS:s VD Martin Johansson deltagarna i IREVs utbildning om den nya revisionsstandarden (RS). Utbildningen hölls i Stockholm i september och var det nionde av totalt tio utbildningstillfällen i år om den nya revisionsstandarden.

Den nya revisionsstandarden ställer nya krav på revisorn och utbildningen syftar till att lyfta fram de viktigaste förändringarna jämfört med den tidigare ”Revisionsprocessen”. De nya reglerna innebär att revisorn ska granska och uttala sig om fler områden än tidigare, vilket medför att en större mängd information än tidigare ska samlas in och bearbetas. Bland annat ska revisorn särskilt bedöma risken för att årsredovisningen kan ha påverkats av avsiktliga eller oavsiktliga fel.

Detaljerade krav

Den nya revisionsstandarden ställer mer detaljerade krav på genomförandet av revisionen än tidigare bestämmelser, vilket ger mindre utrymme för revisorn att välja granskningsmoment.

– Det här innebär att vi nu har fått en tydlig standard som talar om hur vi ska göra revision, säger Dan Brännström.

Både Dan Brännström och Martin Johansson konstaterar att engagemanget bland deltagarna vid samtliga utbildningstillfällen har varit ovanligt stort.

– Det ser vi som ett tecken på att många anser att det här är något oerhört viktigt i ett läge med stora förväntningar på revisionen, säger Dan Brännström.

Bakgrunden till den nya revisionsstandarden är bland annat framväxten av den globala kapitalmarknaden som kräver harmoniserade regler. Exempelvis är internationella redovisningsrekommendationer (IFRS) obligatoriska för börsnoterade bolag i EU från och med 2005.

Även den senaste tidens skandaler, som Enron och Parmalat, har bidragit till ett ökat behov av harmoniserade revisionsstandarder.

– Vi måste visa att vi tar det som sker på allvar. Förr var det möjligt att huka sig i buskarna och hoppas att det blåser över, men det går inte med den nya standarden, säger Martin Johansson.

Revisionen blir dyrare

En av många frågor som diskuterades var om den nya standarden kommer att leda till högre kostnader. Svaret var ja, men att en del av kostnadsökningen kan tas igen bland annat genom förbättrat IT-stöd. Kunderna får dock vara beredda att betala mer för revisionen i framtiden, menar Martin Johansson och Dan Brännström. Enligt dem innebär det i praktiken en anpassning till internationella villkor.

– Jag känner inte till något land i västvärlden där revision är så billigt som i Sverige, säger Dan Brännström.

Flera deltagare påpekade dock att det är svårt att höja arvodet, framför allt när det gäller mindre kunder.

En av deltagarna på utbildningen i Stockholm i september var Håkan Berggren som är 57 år och auktoriserad revisor på enmansbyrån Ekuddens revisor.

– Jag som arbetar ensam och inte har någon att bolla frågor med måste ju verkligen lära mig det här. Men det är tufft att sätta sig in i detta på egen hand och därför är det bra att få vägledning om vilka punkter som är viktigast och vad som är nytt, säger Håkan Berggren.

En annan deltagare var Josefine Lindbäck, 32 år, och auktoriserad revisor på Revisab AB som är en liten byrå med nio anställda revisorer.

– Den nya standarden innebär ju ett nytt arbetssätt så jag vill sätta mig in i hur den påverkar min arbetssituation. Materialet är ganska tungt och därför känns det bra att få lite hjälp med hur man ska börja ta sig an det. Exempelvis vet alla att ett uppdragsbrev bör upprättas, men det är ju inte självklart hur det ska se ut eller hur ofta det ska göras, säger Josefine Lindbäck.

Josefine Lindbäck ser fram emot att arbeta efter den nya standarden. Däremot tror hon att det kan bli svårt att få förståelse hos kunderna för högre revisionskostnader, åtminstone i början.

Håkan Berggren som har många mindre kunder håller med. Han menar att flera av kunderna inte klarar högre kostnader för revisionen och att han därför inte kommer att kunna höja arvodet för alla.

Av Pernilla Halling

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...