Innehåll

Balans nr 1 2005

Noteringar: Balanserad tillämpning av SOX

Den amerikanske skatteministern John Snow förklarade nyligen i en intervju i Wall Street Journal att det inte är något fel på Sarbanes-Oxley Act, SOX, men att ”vi måste försöka skapa en balans” vid implementeringen av dessa nya regler.

”Vi måste ta itu med oegentligheter ... Men samtidigt ska vi inte kriminalisera misstag,” förklarade John Snow. Han sällar sig därmed till gruppen som varnar för att pendeln kan slå över allt för långt.

Regelsystemet som infördes efter företagsskandaler, exempelvis den i Enron, kritiseras nu på flera punkter av det amerikanska näringslivet. Detta gäller bland annat kostnaderna för att i enlighet med SOX 404 bygga upp interna kontrollsystem.

Enligt en undersökning gjord av organisationen Financial Executives International så räknar amerikanska börsnoterade bolag med att i genomsnitt behöva betala för flera tusen extra arbetstimmar bara för att kunna leva upp till SOX 404.