Balans nr 1 2005

Noteringar: Bred uppslutning för stöd till tsunamidrabbade

Tsunamikatastrofen i Sydostasien har chockat oss alla. Vi tänker på alla de tusentals människor i området vilkas liv har förstörts och som har förlorat familjemedlemmar, skriver revisionsbyrån KPMG på sin globala hemsida.

KPMG International har skänkt 1 miljon dollar till hjälpinsatser. KPMG i Sverige har skänkt 100 000 kronor till Röda Korset, berättar Peter Hellberg, personalchef på företaget. KPMG har, liksom Deloitte & Touche, anställda som saknas efter katastrofen.

– Vi har gjort stora insatser genom räddningsarbete på plats och för den saknades familj, berättar Lars Bohman, personalchef på Deloitte i Stockholm.

– Initialt har vi också skänkt 75 000 kronor till Röda Korset och vi diskuterar en fortsättning, säger Lars Bohman och tillägger att globalt så håller Deloitte på att göra en sammanställning av hur mycket pengar som skänkts.

– Vi på Ernst & Young i Sverige har donerat en halv miljon kronor till Radiohjälpen, säger Torsten Lyth, VD för företaget.

Röda korset och Unicef

Torsten Lyth berättar också att Ernst & Young i Sverige planerar att skänka lika mycket till, som en del av de gemensamma insatser som Ernst & Young globalt svarar för. Dessa pengar kommer bland annat att gå till Röda Korset och Unicef. På byråns globala hemsida kan man läsa att ”Hittills uppgår bidragen från våra kontor och personal till över 5 miljoner dollar”. I denna summa ingår även tid som företaget donerar för att hjälpa till med återuppbyggnaden i katastrofområdet.

PricewaterhouseCoopers internationella organisation räknar med att bistå med rådgivning, förutom reda pengar.

– Man räknar med att de individuella bidragen från anställda i hela vår globala organisation blir cirka 1,5 miljon dollar. Och företaget har lovat att skänka lika mycket. Dessutom räknar man med att donera rådgivning värd 2 miljoner dollar, berättar Karin Ahlström Jensen, informationschef på Öhrlings PWC i Sverige. Det svenska företaget har dessutom skänkt 500 000 kronor till Röda Korset och Rädda Barnen.

Revisionsbyrån BDO skriver på sin hemsida att ”våra tankar är idag hos offren i Asien och dess anhöriga”. Företaget stödjer katastrofhjälpen genom Röda Korset. ”Gör det Du också!” uppmanas besökarna.

Alla FAR-ledamöter har genom FAR lämnat ett bidrag, totalt 26 000 kronor till Röda Korset.

Elisabeth Precht

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...