Från årsskiftet skärptes lagen om penningtvätt. Nu måste exempelvis advokater, revisorer och bilhandlare anmäla misstanke om penningtvätt. ”Vi räknar med en ökning, men inte med en anstormning. Erfarenheter från Norge talar emot det,” förklarar Finanspolisens chef Nils-Gunnar Danielsson i Svenska Dagbladet. ”Advokaterna är inte glada. De måste anmäla och sedan tiga för sin klient under 24 timmar,” skriver tidningen. Man förklarar att bilhandlare däremot är positiva till lagändringen. Förklaringen är enligt SvD att det inte är ovanligt att lyxbilar byter ägare genom en kasse med kontanter som räcks över till bilhandlaren. Detta vill de flesta handlare slippa.