Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: Fler storföretag lämnar hållbarhetsredovisningar

Allt fler storföretag lämnar hållbarhetsredovisningar. Det visar den nya ”KPMG-International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005”.

Över hälften, 52 procent, av världens 250 största företag gör en separat hållbarhetsredovisning. 2002 var andelen 42 procent. Japan och Storbritannien är de länder där störst andel av storföretagen gör separata hållbarhetsredovisningar, 80 respektive 71 procent.

I Sverige har dock andelen företag som gör separata hållbarhetsredovisningar minskat.

– Andelen externt verifierade hållbarhetsredovisningar ökar i världen, men minskar i Sverige, vilket paradoxalt nog är ett tecken på att utvecklingen hunnit längre hos oss. I Sverige blir det alltmer självklart att informationen om ansvarsfrågor ska ingå i årsredovisningen och därmed revideras av bolagets ordinarie revisor, kommenterar Henrik Dahlström, chef för Miljö- och etikrevision inom svenska KPMG.

Undersökningen visar bland annat att hållbarhetsredovisningen utvecklats från att vara fokuserad på yttre miljöfrågor till att även ta upp ansvarsfrågor i ett bredare perspektiv, exempelvis frågor om etik och socialt ansvarstagande. Det är främst företag verksamma inom branscher med stark miljöpåverkan som gör hållbarhetsredovisningar. Hela 80 procent av världens 250 största företag inom data och elektronik, gas, fordon och tillverkning lämnar hållbarhetsredovisningar. Den största ökningen har skett bland de finansiella bolagen, där andelen mer än fördubblats sedan 2002.

Henrik Dahlström menar att ansvarsfrågorna har blivit alltmer viktiga för företagens varumärkesbyggande och en effektiv riskhantering. Nästa steg i utvecklingen är att även de mindre bolagen hittar lämpliga former för att både arbeta med och redovisa hållbarhetsfrågor.

Undersökningen omfattar de 250 största företagen i världen samt de 100 största i 16 utvalda länder, däribland Sverige. Totalt ingår det därmed runt 1 600 företag i undersökningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...