Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: Fler storföretag lämnar hållbarhetsredovisningar

Allt fler storföretag lämnar hållbarhetsredovisningar. Det visar den nya ”KPMG-International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005”.

Över hälften, 52 procent, av världens 250 största företag gör en separat hållbarhetsredovisning. 2002 var andelen 42 procent. Japan och Storbritannien är de länder där störst andel av storföretagen gör separata hållbarhetsredovisningar, 80 respektive 71 procent.

I Sverige har dock andelen företag som gör separata hållbarhetsredovisningar minskat.

– Andelen externt verifierade hållbarhetsredovisningar ökar i världen, men minskar i Sverige, vilket paradoxalt nog är ett tecken på att utvecklingen hunnit längre hos oss. I Sverige blir det alltmer självklart att informationen om ansvarsfrågor ska ingå i årsredovisningen och därmed revideras av bolagets ordinarie revisor, kommenterar Henrik Dahlström, chef för Miljö- och etikrevision inom svenska KPMG.

Undersökningen visar bland annat att hållbarhetsredovisningen utvecklats från att vara fokuserad på yttre miljöfrågor till att även ta upp ansvarsfrågor i ett bredare perspektiv, exempelvis frågor om etik och socialt ansvarstagande. Det är främst företag verksamma inom branscher med stark miljöpåverkan som gör hållbarhetsredovisningar. Hela 80 procent av världens 250 största företag inom data och elektronik, gas, fordon och tillverkning lämnar hållbarhetsredovisningar. Den största ökningen har skett bland de finansiella bolagen, där andelen mer än fördubblats sedan 2002.

Henrik Dahlström menar att ansvarsfrågorna har blivit alltmer viktiga för företagens varumärkesbyggande och en effektiv riskhantering. Nästa steg i utvecklingen är att även de mindre bolagen hittar lämpliga former för att både arbeta med och redovisa hållbarhetsfrågor.

Undersökningen omfattar de 250 största företagen i världen samt de 100 största i 16 utvalda länder, däribland Sverige. Totalt ingår det därmed runt 1 600 företag i undersökningen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...