Hans Pihl och Tommy Mårtensson har av regeringen utsetts för ännu ett år till revisorer i Stiftelsen Industrifonden. Björn Sundkvist och Peter Ekberg har utnämnts till deras suppleanter. Alla fyra är auktoriserade revisorer hos Deloitte & Touche.

Industrifonden är en av de största aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Fonden förvaltar totalt ca 3,5 miljarder kronor. Under den gångna sommaren beslutade regeringen att Stiftelsen utöver sin tidigare verksamhet ska utveckla en fond för tidigt ägarkapital. Fonden kommer att ha en livslängd på minst tio år. Under denna period ska fonden årligen kunna investera i storleksordningen 70–100 miljoner kronor.