Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: Svensk till Världsbanken

SEB:s verkställande direktör och koncernchef, Lars H Thunell, har nominerats till Executive Vice President för International Finance Corporation (IFC) och medlem av Världsbankens ledning. Mot denna bakgrund tidigareläggs övergången för SEB:s nya verkställande direktör och koncernchef, Annika Falkengren, till den 10 november.