Skatteverket får i årets budgetproposition 225 miljoner kronor extra för skärpt skattekontroll av byggsektorn, av internationella transaktioner och av folkbokföringsfusket. 420 nya tjänster kommer att rekryteras.