Nya regler vid konkurs, de så kallade förmånsrättsreglerna, gör det svårare för företag att låna i bank. Det visar ALMI:s ”låneindikator” – en undersökning gjord bland bankkontoren i Sverige.

Var tredje bankkontorschef uppger att utlåningen till företag skulle varit högre om inte de nya reglerna hade införts vid årsskiftet. Endast tre procent uppger att utlåningen ökat till följd av de nya reglerna.

Syftet med de nya reglerna var att underlätta företagsrekonstruktioner men enligt kreditupplysningsföretaget UC ligger dessa på en stadig nivå kring två till tre procent. Samtidigt visar statistiken att av de företag som genomgår en rekonstruktion överlever bara ett av fyra någon längre tid.

ALMI menar att effekten av de nya reglerna ”verkar ha medfört att kapitaltillförseln till företag har strypts”.

En annan slutsats av undersökningen är att den goda konjunkturen och låga räntor gör att solida företag ökar investeringarna. Samtidigt har nya företag och företag med lågt säkerhetsvärde men med goda framtidsutsikter fått det svårare att låna i bank.