Innehåll

Balans nr 11 2005

Noteringar: Nya regler stryper lån till företagare

Nya regler vid konkurs, de så kallade förmånsrättsreglerna, gör det svårare för företag att låna i bank. Det visar ALMI:s ”låneindikator” – en undersökning gjord bland bankkontoren i Sverige.

Var tredje bankkontorschef uppger att utlåningen till företag skulle varit högre om inte de nya reglerna hade införts vid årsskiftet. Endast tre procent uppger att utlåningen ökat till följd av de nya reglerna.

Syftet med de nya reglerna var att underlätta företagsrekonstruktioner men enligt kreditupplysningsföretaget UC ligger dessa på en stadig nivå kring två till tre procent. Samtidigt visar statistiken att av de företag som genomgår en rekonstruktion överlever bara ett av fyra någon längre tid.

ALMI menar att effekten av de nya reglerna ”verkar ha medfört att kapitaltillförseln till företag har strypts”.

En annan slutsats av undersökningen är att den goda konjunkturen och låga räntor gör att solida företag ökar investeringarna. Samtidigt har nya företag och företag med lågt säkerhetsvärde men med goda framtidsutsikter fått det svårare att låna i bank.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...