De svenska börsföretagen blir allt bättre på att informera om miljö, etik, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det visar Deloittes årliga undersökning av den frivilliga information som redovisas i företagens tryckta årsrapportering.

Redovisningarna från SAS, Stora Enso, ABB, AstraZeneca, Trelleborg och Electrolux bedöms vara de mest utvecklade. Samtliga dessa bolag har valt att göra hållbarhetsredovisningen till en tydlig del av årsrapporteringen.

Syftet med undersökningen är att kartlägga utvecklingen av företagens information om miljö, etik, socialt ansvar och bolagsstyrning.

– En viktig del är att identifiera och lyfta fram exempel på ”bästa praxis”. Vi vill påverka bolagen att inse vikten av en mer utvecklad redovisning eftersom vi tror att det är viktigt för bedömningen av företagen, exempelvis när det gäller att kartlägga risker, säger Magnus Ljungberg, seniorkonsult på Deloitte.

Men trots att mängden information om miljö, etik och socialt ansvar har ökat så finns det fortfarande en stor förbättringspotential, främst på området som rör samspelet mellan arbetet med hållbar utveckling och utvecklingen av företagets finansiella ställning. Det har dock skett en viss förbättring på området jämfört med året före. Magnus Ljungberg påpekar att olika kategorier av företag är bra på att redovisa olika saker.

– Exempelvis är skogsbolagen duktiga på att redovisa ekonomiska siffror över miljökostnader, miljöinvesteringar och miljöskulder. Andra företag är bra på att titta på kopplingen mellan produkternas miljöprestanda och dess lönsamhet, ett sådant exempel är Electrolux, säger Magnus Ljungberg.

Bolagen är generellt bra på att redovisa information avseende bolagsstyrning. Detta är sannolikt ett resultat av företagens förberedelse inför Stockholmsbörsens krav att bolagen ska följa den nyutkomna svenska koden för bolagsstyrning.

Ett område som Magnus Ljungberg gärna lyfter fram är företagens information om intressentdialoger. Rapporteringen om intressentdialoger är visserligen mycket begränsad, men utvecklingen är positiv. ABB och Electrolux är de bolag som lämnar mest utvecklad information kring arbetet med sina intressenter. Intressenter kan vara allt från aktieägare och leverantörer till myndigheter och olika intresseorganisationer.

– Det är viktigt att företagen för en dialog med sina intressenter. Dels i syfte att kartlägga eventuella riskområden, men även för att utveckla hållbarhetsarbetet, säger Magnus Ljungberg.

Det är trettonde året i rad som Deloitte undersöker de svenska företagens frivilliga information om etik, miljö och socialt ansvar. I årets undersökning ingår 28 av de drygt 50 bolag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista.