Innehåll

Balans nr 11 2005

Noteringar: Den frivilliga informationen i årsrapporteringen allt bättre

De svenska börsföretagen blir allt bättre på att informera om miljö, etik, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det visar Deloittes årliga undersökning av den frivilliga information som redovisas i företagens tryckta årsrapportering.

Redovisningarna från SAS, Stora Enso, ABB, AstraZeneca, Trelleborg och Electrolux bedöms vara de mest utvecklade. Samtliga dessa bolag har valt att göra hållbarhetsredovisningen till en tydlig del av årsrapporteringen.

Syftet med undersökningen är att kartlägga utvecklingen av företagens information om miljö, etik, socialt ansvar och bolagsstyrning.

– En viktig del är att identifiera och lyfta fram exempel på ”bästa praxis”. Vi vill påverka bolagen att inse vikten av en mer utvecklad redovisning eftersom vi tror att det är viktigt för bedömningen av företagen, exempelvis när det gäller att kartlägga risker, säger Magnus Ljungberg, seniorkonsult på Deloitte.

Men trots att mängden information om miljö, etik och socialt ansvar har ökat så finns det fortfarande en stor förbättringspotential, främst på området som rör samspelet mellan arbetet med hållbar utveckling och utvecklingen av företagets finansiella ställning. Det har dock skett en viss förbättring på området jämfört med året före. Magnus Ljungberg påpekar att olika kategorier av företag är bra på att redovisa olika saker.

– Exempelvis är skogsbolagen duktiga på att redovisa ekonomiska siffror över miljökostnader, miljöinvesteringar och miljöskulder. Andra företag är bra på att titta på kopplingen mellan produkternas miljöprestanda och dess lönsamhet, ett sådant exempel är Electrolux, säger Magnus Ljungberg.

Bolagen är generellt bra på att redovisa information avseende bolagsstyrning. Detta är sannolikt ett resultat av företagens förberedelse inför Stockholmsbörsens krav att bolagen ska följa den nyutkomna svenska koden för bolagsstyrning.

Ett område som Magnus Ljungberg gärna lyfter fram är företagens information om intressentdialoger. Rapporteringen om intressentdialoger är visserligen mycket begränsad, men utvecklingen är positiv. ABB och Electrolux är de bolag som lämnar mest utvecklad information kring arbetet med sina intressenter. Intressenter kan vara allt från aktieägare och leverantörer till myndigheter och olika intresseorganisationer.

– Det är viktigt att företagen för en dialog med sina intressenter. Dels i syfte att kartlägga eventuella riskområden, men även för att utveckla hållbarhetsarbetet, säger Magnus Ljungberg.

Det är trettonde året i rad som Deloitte undersöker de svenska företagens frivilliga information om etik, miljö och socialt ansvar. I årets undersökning ingår 28 av de drygt 50 bolag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...