Revisorn är företagarnas främsta rådgivare när det gäller verksamhetens utveckling och skötsel. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar har gjort. Runt 74 procent av företagarna rådfrågar i första hand sin revisor. På andra plats kommer medarbetarna. Medarbetarnas råd har dock större inflytande över företagarnas beslut än revisorns råd. Den tredje viktigaste rådgivaren är familjen. Ju mindre företaget är desto vanligare är det att företagaren vänder sig till familjen.

Undersökningen visar också att företag med 11–49 anställda i större utsträckning vänder sig till en utomstående konsult, arbetsgivarorganisation eller branschorganisation för råd än företag med 5–10 anställda.

I undersökningen ingår totalt 1 200 ägare eller vd:ar i företag med 5–49 anställda.