Panelen har för tredje året i rad riktat kritik mot Atlas Copco och Electrolux för deras redovisning av goodwill. Vad det handlar om är naturligtvis att båda företagen valt att skriva av goodwill över 40 år utan att lämna en övertygande förklaring till varför just 40 år skulle vara en riktig nyttjandeperiod. Det här är ingen stor nyhet vilket väl förklarar varför kritiken bara nämns på ett par rader i Dagens Industri.

Mot bakgrund av de nya reglerna för redovisning av goodwill som numera gäller kan man naturligtvis fråga sig om det var så klokt att upprepa kritiken. Jag tycker ändå det och anser att det som verkligen utgör anledning för kritik är att båda företagen deklarerar att de tillämpar Rådets rekommendationer utan att markera att det inte är korrekt. RR 22, punkterna 9 och 11 (liksom IAS 1, punkt 14) framhåller väldigt tydligt att företag inte får skriva att de följer Rådets rekommendationer med mindre än att de följer samtliga rekommendationer. Och i den mån det finns avvikelser så ska det klart och tydligt framgå av redovisningsprinciperna. Som panelen framhåller i sin kritik har inget av företagen gjort detta.

Dessutom tycker jag det är anmärkningsvärt att två av våra största företag så demonstrativt väljer att negligera vad panelen tidigare framfört. När ledande företag avstår från att agera enligt regelsystemet tar de på sig ett stort ansvar och bidrar inte till att stödja den självreglering som i andra sammanhang uppfattas som önskvärd.

Rolf Rundfelt