Innehåll

Balans nr 11 2005

Noteringar: Panelen riktar kritik mot Atlas Copco och Electrolux

Panelen har för tredje året i rad riktat kritik mot Atlas Copco och Electrolux för deras redovisning av goodwill. Vad det handlar om är naturligtvis att båda företagen valt att skriva av goodwill över 40 år utan att lämna en övertygande förklaring till varför just 40 år skulle vara en riktig nyttjandeperiod. Det här är ingen stor nyhet vilket väl förklarar varför kritiken bara nämns på ett par rader i Dagens Industri.

Mot bakgrund av de nya reglerna för redovisning av goodwill som numera gäller kan man naturligtvis fråga sig om det var så klokt att upprepa kritiken. Jag tycker ändå det och anser att det som verkligen utgör anledning för kritik är att båda företagen deklarerar att de tillämpar Rådets rekommendationer utan att markera att det inte är korrekt. RR 22, punkterna 9 och 11 (liksom IAS 1, punkt 14) framhåller väldigt tydligt att företag inte får skriva att de följer Rådets rekommendationer med mindre än att de följer samtliga rekommendationer. Och i den mån det finns avvikelser så ska det klart och tydligt framgå av redovisningsprinciperna. Som panelen framhåller i sin kritik har inget av företagen gjort detta.

Dessutom tycker jag det är anmärkningsvärt att två av våra största företag så demonstrativt väljer att negligera vad panelen tidigare framfört. När ledande företag avstår från att agera enligt regelsystemet tar de på sig ett stort ansvar och bidrar inte till att stödja den självreglering som i andra sammanhang uppfattas som önskvärd.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...