Revisorernas oberoende stod i centrum när International Federation of Accountants (IFAC) i oktober ordnade ett forum om etik. Omkring 150 deltagare diskuterade IFAC:s Code of Ethics och enades om att principer, inte regler, är den rätta vägen att gå för att skapa ett globalt ramverk för etik inom revisorskåren.

Deltagarna framförde förslag på hur koden kan bli klarare vad gäller oberoendefrågan. Detta skulle bland annat kunna ske genom att man inkluderar exempel på bra och mindre bra sätt att förebygga hot mot oberoendet. Deltagarna i Bryssel menade också att koden borde göras tydligare vad gäller skatteservice (som revisorer tillhandahåller).