På tal om att ett av syftena med att ändra 3:12-reglerna var att förenkla:

”...de nya reglerna gör i stället att det blir ännu värre för småföretagaren att beräkna sina skatter.”

Anders Andersson, Visma Spcs