Innehåll

Balans nr 11 2005

”Revision kan alltid göras på ett enkelt sätt i företag med enkel redovisning”

Inför begreppet ”frivilligrevision”. Det är ett sätt att säga att vi vill att revisionen när det gäller små företag ska kunna vara marknadsstyrd, dvs. att företaget självt istället för lagstiftaren eller någon annan myndighet talar om att nu är det bra för mitt företag att få revision, sa Carl-Gustaf Burén, redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv, i sitt inledningsanförande på Stockholmskretsens debatt om revisionsplikten.

– Det är en bredare fråga än enbart revisionsfrågan, och det illustreras väldigt bra i utredningen (”Revisionsplikten i små aktiebolag” av Per Thorell och Claes Norberg, se Balans nr 3/2005). Det är naturligt att man börjar med kategorin mikroföretag, men att man har inriktningen på att successivt höja gränsen och då är det fortfarande England som framstår som den tankemodell som man skulle vilja arbeta efter. Dvs. införa, utvärdera, höja ett nytt steg, utvärdera, och höja ytterligare ett steg ...

– På det sättet är det en process där man är medveten om de olika avvägningarna som behöver göras, men att det sker på basis av ett fullgott beslutsunderlag.

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström refererade i sitt inledningsanförande till ett samtal med en granne som varit ekonomichef i många år men som nu arbetar som redovisningskonsult i små företag.

– När jag berättade att jag under veckan skulle debattera revisionsplikten undrade han: ”Varför ska ni diskutera revisionsplikten? Revisorn är ju viktigast i de små företagen som behöver allt stöd de kan få för att överleva”.

Grannen undrade vidare: Vad tycker revisorerna och vad säger FAR?

– Det finns olika uppfattningar. FAR är dock för revision i alla AB. Revisionen höjer kvaliteten på redovisningen i företagen och det vinner alla på.

Därefter släpptes ordet fritt. Och många i auditoriet ville delta i debatten.

– Är inte den här diskussionen onödig, tyckte någon. Har vi inte redan företagsformer utan revision för de minsta bolagen handelsbolag och enskild firma?

En annan deltagare förvånades över slutsatserna i utredningen:

– Man skriver att man inte kan påvisa nyttan av revisionen och därmed får man en känsla av att vi inte tillför något. Det är inte samma känsla vi får ute i företagen.

Företagen är i behov av kvalificerad råd givning. Det är uppenbart. Men är det inte bättre med en tjänst som företagen efterfrågar själva, menade Carl-Gustaf Burén.

Flera av deltagarna påpekade att revisionen är en billig tjänst, någon uttryckte att den kanske till och med är för billig.

– Jag tror det finns andra lösningar än att slopa revisionsplikten som gör att vi både kan hålla nere kostnaderna för företagen och behålla kvalitén.

Ett alternativ är att om det exempelvis är någon som inte står under tillsyn som gör årsredovisningen så ska det vara revision, men om det är en revisor/revisionsbyrå som har gjort årsredovisningen och bekräftar att man har deltagit i upprättandet behövs ingen.

– Fråga till exempel en bank om detta räcker? Jag tror de säger ja.

– Visst finns det anledning att pröva alter nativa lösningar. Men då måste man verkligen lyssna på vad marknaden vill ha. Vi kom mer vara beredda på en sådan dialog, försäkrade Dan Brännström.

Carl-Gustaf Burén fick frågan varför man valt revisionsplikten och inte redovisningsplikten.

– Det ligger nära till hands att invänta förenklingsarbetet på redovisningssidan innan man fortsätter.

Carl-Gustaf Burén fick också med sig en annan önskan:

– Driv bra övergångsregler till enskild firma i stället för att slopa revisionsplikten.

Stockholmskretsens ordförande Helena Dale tackade Dan Brännström och åhörarna för alla bra inlägg. Till Carl-Gustaf Burén sa hon:

– Tack för att du kom. Jag tycker du var jättemodig. Och jag hoppas att du har fått en del synpunkter som du kan ta med dig till Svenskt Näringsliv.

Åsa Ehlin

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...