Balans nr 11 2005

Låg andel kvinnliga delägare

Svag förbättring under senare år

Andelen kvinnor inom de större byråernas partnerkollektiv varierar mellan 7 och 15 procent. Merparten av byråerna betonar dock att de strävar efter att fler kvinnor ska bli partners, men att det är en process som tar tid. Lars Bohman, personaldirektör på Deloitte, menar att det har skett en svag förbättring de senaste åren.

– Men vi är långt ifrån nöjda. Vi arbetar för att öka andelen kvinnor i partnerkretsen och det är en fråga som har hög priori tet. Men det kommer att ta tid att uppnå en jämnare könsfördelning. Med tanke på att vi har tio procent kvinnor i partnerkretsen idag så säger det sig självt att det inte går att uppnå en jämn könsfördelning på bara några år, säger Lars Bohman.

En byrå där det dock har skett en acceleration när det gäller att få in fler kvinnor i partnerkretsen de senaste åren är KPMG.

– De senaste två åren är 40 procent av våra nyutnämnda parters kvinnor så det är på väg i rätt riktning, säger Thomas Thiel, vd på KPMG.

När det gäller nyanställda medarbetare på de större byråerna är könsfördelningen betydligt jämnare. Av dem som har rekryterats det senaste året är i princip hälften män och hälften kvinnor. Flera av byråerna anger att det är bra med en någorlunda jämn könsfördelning bland medarbetarna, vilket de också tar hänsyn till vid nyrekryteringar.

– De senaste fem åren har kvinnor generellt sett varit något starkare kandidater och därför har vi haft en liten övervikt av kvinnor. Men det gångna året har vi sett ett ökat intresse från män, vilket har lett till en jämnare könsfördelning bland dem som rekryterats, och det är vi nöjda med. Vi anser att det är en fördel för företaget med en jämn könsfördelning, säger Lars Bohman.

Kommentarer till undersökningen:

”Fler män än kvinnor uppnår höga positioner inom revisionsbyråbranschen. Trots detta upplever kvinnliga revisorer sig som jämställda.

Det visar en studie som gjorts av Karin Jonnergård, professor i företagsekonomi vid Växjö universitet, och Ulf Elg, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet. Se artikel ”Få kvinnor blir chefer” [red.anm.].

Den tydliga mansdominansen på högre positioner inom revisionsbyråbranschen tyder på att det inte råder lika villkor för kvinnor och män. Det menar Charlotte Holgersson, forskare vid Ekonomiska Forskningsinstitutet och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Se artikel ”Det krävs aktivt arbete för att uppnå en förändring” [red.anm.].

Revisionsbyrå

Antal partners

Antal kvinnliga partners

Andel kvinnliga partners

Ernst & Young*

190

13

 7 %

Deloitte & Touche

 60

 6

10 %

Lindebergs GT

108

13

12 %

KPMG

110

14

13 %

SET

 45

 6

13 %

ÖPwC

222

28

13 %

BDO Nordic

 91

13

14 %

Uppgifterna har samlats in under augusti–oktober 2005 och är bitvis hämtade från dokument som är daterade före sommaren 2005.

* Siffrorna är per den sista juni 2004.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...