Balans nr 11 2005

Aktuell information från FAR

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknads-nämnden.se

Uttalande 2005:39

Kritik för försenad flaggning

(East Capital – HQ Fonder)

Uttalande 2005:40

Förlängd frist för uppköpsprospekt (Old Mutual – Skandia)

Uttalande 2005:41

Undantag från budplikt (Magic House – Sven Aage Bengtson)

Uttalande 2005:43

Undantag från budplikt (Fingerprint Cards – Technoimagia)

Uttalande 2005:44

Undantag från budplikt (Digital Vision – Lars Taflin med närst.)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida http: //www.far.se

Till Finansinspektionen

FI Dnr 05-5696-200 Föreskrifter och allmänna råd om intern riskklassificering (IRK) och föreskrifter om operativ risk

FAR tillstyrker förslaget till föreskrift om metod för att mäta eller hantera operativ risk.

FAR stödjer i huvudsak utkastet till kapitaltäckningsföreskrifter om kreditriskskydd för institut som använder IRK-metoden.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s Referensgrupp för finansiella företag

Till Finansinspektionen

FI Dnr 05-191-250 Förslag till ändringar och anpassningar av redovisnings föreskrifter med anledning av verkligt värdeoptionen samt Redovisningsrådets normer

FAR välkomnar Finansinspektionens (FI) förslag till förtydligande av när tillämpningen av ”verkligt värde optionen” kan anses vara förenlig med årsredovisningslagarna.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s Referensgrupp för finansiella företag

Till Finansdepartementet

Prospektansvar – slutbetänkande av Prospektutredningen SOU 2005:18

FAR välkomnar en lagreglering av prospektansvaret.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Till Finansdepartementet

EUFi2005/144 Förslag till EG-direktiv om mervärdesskatt avseende platsen för tillhandahållande av tjänster vid försäljning till konsument

FAR tillstyrker i princip förslaget avseende platsen för tillhandahållande av tjänster vid försäljning till konsument, men menar att begreppet fast etablering bör förtydligas.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Finansdepartementet

Ds 2005:28 Skattefusk, effektivitet och rättvisa – utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussioner kring schabloniserade inslag i beskattningen

FAR tillstyrker det i promemorian framlagda förslaget till lag om särskild skattekontroll i vissa branscher.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Skatteverket

Dnr 130 361388-05/111 Skatteverkets förslag till allmänna råd om tillåtelse för företag att i förtid få förstöra räkenskapsinformation FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Skatteverket

Dnr 130 361399-05/111 Skatteverkets förslag till allmänna råd om tillåtelse för kommuner och landsting att i förtid få förstöra räkenskapsinformation

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

FAR har även svarat på följande utländska remisser:

To IASB

IASB proposerd Policy on Technical Corrections

FAR welcomes IASB’s initiative to introduce a ”fast track” for technical corrections.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...